Mandag d. 5. september

Far er gal fra Morgenen af, han stikker hovedet ind ad døren og skælder mig ud skønt jeg ikke aner hvad jeg har lavet, det viser sig at jeg for sjov skyld desverre i gaar aftes har sagt at jeg desverre var 1/2 jyde, han er ogsaa gal paa mor. En vandaare er sprunget. Der er for mange og far siger at jeg ikke maa komme med, men jeg gaar bare ind i vognen. Den stol jeg sidder på gaar i stykker og jeg maa sidde og gynge paa 3 ben. Vi staar af ved Lederborg og ser den, den er dejlig, vi bliver standset og maa betale en afgift fordi vi har set det, far køber slik i Roskilde, vi ser kirken. Ved Lærkenborg standser vi ogsaa og køber Æbler og ser parken.

Vi er inde i Kalundborg kirke og oppe i alle 5 taarne. Vi drikker eftermiddagskaffe et yndigt sted hvor vi faar alt det brød vi ka´spise. Hen mod aften bliver det regnvejr. I Osted kro spiser vi aften, der er en smart mekaniker som Gunhild og jeg skyder med. [ODS: 10.2) (jf. bet. 5.5; dagl.) sende en (forbipasserende) person af det andet køn et blik, som tyder paa erotisk interesse for, lyst til at komme i forbindelse med vedk.; kokettere, kissemisse med øjnene; “øje”. (ofte i forb. m. med).]

Jeg sidder paa en kant da mit sæde gaar helt i stykker. Jeg faar en del slik. Herhjemme falder mor og slaar sig slemt.

Ledreborg 30-6. 1938

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Lørdag den 6. juli

Jeg kommer ikke ned førend til frokost, jeg faar nemlig begyndt paa „Hattemagerens slot.” [A. Cronin, Hattemagerens Slot, dansk udgave 1939] Jeg vasker mig og fisier [friserer] mig og plukker blomster til fru Tomsen, vi kører ind til banegaarden i tvebakkernes broders brudebil. Der er fyldt med tyskere derinde, det tager en time at køre til Rungsted, der træffer vi overplantør Rosenørn m. frue. [L.T.?] bor i en dejlig villa, højt paa en skrænt, det er vældig fint indrettet og fruen er forfærdelig sød, far er let skut i hende, vi drikker kaffe paa taressen og er nede at se haven. Hun synger for os, hun har sunget Karmen og hun har filmet med Josefine Backer. Hun læser op paa svensk og læser sine egne kritikker op. Vi faar en 1 kl. middag, kaminen bliver tænt og der tales Rotary. De har en dejlig hund. Tyskerne i Roskilde maa ha’ været klar over nasinødet, [nazimødet] for de kom myldrende fra alle sider.

De var meget nervøse for at overbetjenten skulde dø efter et slag, for saa skulde hele batalionen skydes.

Vi skal komme en del sammen med de mennesker og være paa weekend hos hinanden. Da vi kommer hjem, er der ikke brev fra ⊥, det havde jeg ellers ventet ganske bestemt. Kl. 2 lyder så sirenenog vi er i kældren, det er temmelig mørkt og far gnupper sig venligst op af mig. mor og Lunn gaar ikke ned, og det gør de klogt i, for vi hører kun en svag summen af Englænderne.