Lørdag d. 9. Juli, Taarnby

Far holder foredrag for murerne ovre i kirken, jeg bliver sent ud at lede efter far men bliver hængende derovre, så maa mor over at ha’ fat paa os. Nibur er til kaffe.

Jeg ortner billederne fra Litauen. Mor siger at jeg skal tage ind fra frokost, derover er jeg gal og siger h.g. [herregud?], men gør det alligevel. Inger kommer og gør kontorarbejde for far, noget efter kommer Karin, vi snakker sammen, jeg giver hende en meget stor buket roser, mor siger at jeg ikke maa ta’ roser i haven uden at spørge om det, jeg siger at jeg i Søndags fik lov til at tage en buket til Karin og saa fik Tage den, jeg siger ogsaa at mor ikke maa bruge mine vaser og tage af de blomster der hører til min have og som mor uden a spørge mig om lov til har plantet ud.

Vi faar en gammel okse til middag, bagefter er vi inde at ryge Kamel, far siger at der er opium i. Vi faar ogsaa schokolade fra Letland, den er god, men ikke saa god som den Estniske. Inger tager afsted, men Karin bliver og hjelper mor at sætte billeder i album, jeg sætter hele Estlandsserien i, men den er ikke sat særlig pænt i. Tage kommer herud at holde weekend. Vi taler om at det kan værer farligt at ha’ Aase da hendes søster har tuberkulose, Tage siger at man ikke plejer at regne med noge farer, men han vil fraraade det. Vi faar smørrebrød og far taler om Lørdag aftenkaffe, det er lang tid siden han har faaet det sidst. Jeg hjelper at tage af boret og gaar i seng

Fredag d. 2. September

Jeg er for forkølet til at gaa i vandet, derfor bliver jeg hjemme i skolegaarden, Miriam har ogsaa fritime saa vi sidder og taler sammen i hele timen, hun skal være artist og viser os en masse flotte ting som hun kan gøre. Jeg bliver hørt i naturhistorie. I Historie gir Møller mig et kort til Idrætsparken, jeg siger at jeg skal ha’ ”en” med og faar saa et adgangskort til en voksen. Far siger da jeg viser ham dem, at han muligvis gerne vil med. Mor syr paa maskine. Jeg spiser en enkelt blomme fra det nye træ. Jeg læser leksier og spiser en del dejlig kage som Fie lige har bakt. Om aftenen er Karen, Karin og Inger her at skrive bazartakkekort Karen har blommer med, hun fortæller at Fischer har været sammen med prins Knud pa Dragør strandhotel, han skal besøge Fischers’ på Mandag. Misser kommer ind gennem hullet i vinduet i studereværelset. Nibur er her at melde sig paa til skovturen paa Mandag.

Fredag 14. April 1939

Vi faar vore aritmetikbøger, alle sammen nye, de ander bøger vi skal have vi [vil] ogsaa blive nye da vi er 6 4. m. klasser fortiden. De faa haandbold, for 1. gang benytter jeg mig af min lægeatest, men det bliver sikkert ogsaa sidste da vi nu skal ud næste gang. Vi faar helt nye tyskbøger, Borch forklarer os hvordan vi skal læse i dem, det lyder meget indviklet, vi faar 1. time for og aflevere den gamle visdom. Jeg bliver hørt i historie, vi faar ingen ny lektie for. Mor er oppe og gaar en tur, i morgen vil hun begynde [på] klinikken. Vi spiser Pomeloen, den ser gammel ud med er dejlig. Nibur er her og tude over hvor meget han vi [vil] værne kirken, hvor er det menneske sledsk, falsk og vemmeligt.

Mandag 8. Maj 1939

Mandag 8. Maj 1939

Vi faar vore eksamensopgaver, jeg har faaet g+ – mg. Vi har klassekamp og taber. Vi faar vore regnestykker, mg- – mg. I religion læser vi Synøve Solbakken og jeg bliver hørt. I tegnetimen er vi paa teknisk skole da bordene bliver brugt til mellem- og realskoleeksamen. Solen er pragtfuld og jeg ligger 2 timer i haven, løber rundt om græsplænen og ser paa lademuren der bliver færdig. Nibur er here, han er sledsk og modbydelig. Sender pakke til Fie og hjælper i køkkenet. Der er menighedsraadsmøde her for en gangs skyld, fru Grot snakker jeg med, hun er forfærtelig sød. Jeg spiser en masse krødere og vinerbrød, drikker kun  1 glas klok. Der forhandles om hvorvidt jeg skal have det østvindue i mit værelse eller ikke, jeg faar det sikkert. Ellen er daarlig til at bage, men dejlig til at sy, nu skal mit tøj nok komme i orden igen.

Søndag den 4. Februar 1940 – Fastelavn

Ruldi Fars er her; har hovedpine og er skidt tilpads. Vi gaar en tur og er nede hos Gert Jensens, i nat er der sprunget et rør i radiatoren, den kogte, saa smed mor 4 spande vand paa, det var livsfarligt, men der skete heldigvis ikke noget. Drengene har en bekendt med hjemme, han er sømand paa Hjejlen, far kan ikke lide ham, men jeg synes at han er flink. Jeg har fastelavnshue paa. Jeg begynder at strikke moffedisser til Finnerne, jeg har lyst til at tage der op, naar jeg er færdig med eksamenen, men saa skal jeg først med i Røde Kors til sameritøvelser. vi hører Preil og drengekoret i ”Sirkus i by” Nibur vil redde sig nogle af vores koks, den sledske rad, han beslaglægger megen af fars tid. Jeg sætter Grev Knuth’s nøgne damer op paa mit værelse, vi er uenige om dem, jeg kan egenlig godt lide dem. Ullerup og Tømmerup skoler skal slaaes sammen med Taarnby, der skal bygges et nyt hus her med 700 lejligheder, det er 2000 mennesker, men nogle af dem er jo Taarnbyere.