Lørdag d. 9. Juli, Taarnby

Far holder foredrag for murerne ovre i kirken, jeg bliver sent ud at lede efter far men bliver hængende derovre, så maa mor over at ha’ fat paa os. Nibur er til kaffe.

Jeg ortner billederne fra Litauen. Mor siger at jeg skal tage ind fra frokost, derover er jeg gal og siger h.g. [herregud?], men gør det alligevel. Inger kommer og gør kontorarbejde for far, noget efter kommer Karin, vi snakker sammen, jeg giver hende en meget stor buket roser, mor siger at jeg ikke maa ta’ roser i haven uden at spørge om det, jeg siger at jeg i Søndags fik lov til at tage en buket til Karin og saa fik Tage den, jeg siger ogsaa at mor ikke maa bruge mine vaser og tage af de blomster der hører til min have og som mor uden a spørge mig om lov til har plantet ud.

Vi faar en gammel okse til middag, bagefter er vi inde at ryge Kamel, far siger at der er opium i. Vi faar ogsaa schokolade fra Letland, den er god, men ikke saa god som den Estniske. Inger tager afsted, men Karin bliver og hjelper mor at sætte billeder i album, jeg sætter hele Estlandsserien i, men den er ikke sat særlig pænt i. Tage kommer herud at holde weekend. Vi taler om at det kan værer farligt at ha’ Aase da hendes søster har tuberkulose, Tage siger at man ikke plejer at regne med noge farer, men han vil fraraade det. Vi faar smørrebrød og far taler om Lørdag aftenkaffe, det er lang tid siden han har faaet det sidst. Jeg hjelper at tage af boret og gaar i seng

Leave a Reply