Søndag d. 1. maj

I kirke, baade drenge og pigespejdere er i Kirke, og drengespejderne indvier deres nye fane.

Herr og fru Jernhof er i kirke, og bagefter er de oppe at se mit nye gulvtæppe.

Tage og Edel er paa besøg. Er oppe hos Gydda, for at hente det mønster, som hun skal sy puden efter. hun er ikke hjemme, saa jeg faar det desverre ikke. Da jeg kommer hjem, staar Erlo der og venter paa mig, han venter udenfor prestegaarden hele eftermiddagen, jeg er derude 2 gange, og han avlevere et hemmeligt alfabet til mig.

Det er fru Duerlous fødselsdag i dag.

Karen rejser, og jeg faar ikke engang sagt farvel til hende. Hun testementere det lille Erentisbillede [?] til mig. Kryger kommer op.

Torsdag d. 2. Juni 1938 Taarnby

Jeg er forkølet, og maa ligge i sengen hele dagen. Mit værelse ortnes, nogle venner besøger mig. Jeg faar forbundet haanden. Mensinger ringer. Inger, far og jeg faar hver en romtoddy. Inger og far spiser frokost paa mit værelse. Kryger er oppe til filosofikum og siger, at han har faaet ug, da han har feber, rejser han straks til Aars, og kommer ikke tilbage førend i August. Fie ortner mine blomster, og køber slik hos købmanden. Mor har frugt og Schokolade med hjem fra byen til mig. Jeg er temmelig syg. Og har hovedpine, kvalme og slaphed. Jeg vasker mig grundigt om aftenen. Jeg har ingen apitit, og kan ikke læse engelsk. Det regner dejligt.

Onsdag d. 31. August

Albers rejser, jeg er ogsaa i dag meget hæs og skal ikke i vandet og bliver derfor hjemme til kl. 10. Albers kan ikke faa friske afskaarne blomster hos vor lokale gartner, derfor sykler han ind til Amagerbrogade for at kobe nogle til mor. Vi bliver alle fotograferet paa trappen ved afskeden. Jeg bliver hørt i engelsk og faar en god karakter. Vi faar at vide at vi har 14 dags lov paa Mandag, paa Mandag skal menihedsraadet paa skovtur saa jeg skal med. Jeg læser leksier hele Eftermiddagen, Karin og Inger er her til middag. Kryger ringer, far har hjulpet ham at faa en plads Olsen glad [?]. Jeg ringer 2 gange til Eri for at faa at hvide hvad regnestykkerne blir’. Mor syr paa maskine, vor egen dur ikke saa hun maa laane købmandens. Gunnar kommer ved 8 tiden, han underholler mor og mig med historier om Kryger, han kan ikke lide olieprinsen. Misser er inde til aftenkaffe. Vi mindes de af Mis’s forgængere der er blevet hængt.

Tirsdag d. 6. September

Det er en lille smule svært at komme op, jeg bliver hørt i analyse og faar mg%, i fysik skriver vi en masse kemiske sætninger op. Jeg bliver hørt i tysk og faar c.mg, vi faa baade vore regne og aritmetikhæfter, jeg har faaet ug-mg i begge dele.

Fru Cris er her på besøg, fru P Andersen fylder 73, mor er derhenne. Kryger er her at hente en del sager, kl. 11 1/2 [nok: 4½] spiser vi til aften da Fie skal rejse med lyntog til sin brors bryllup, han kr [kr er skrevet over sætningen, der må menes Kryger] spiser med. Jeg læser leksier det meste af eftermiddagen og aftenen, far fortæller at han har ringet til Helgeshøj og spurgt om Knud var på besøg i gaar, han var der i 2 timer og de talte om far, han havde faaet fars bøger. Jeg skriver dagbog for Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag. Mor spørger mig om hvad jeg ønsker mig i komfirmationsgave. Det regner hele dagen. Jeg faar lov til at komme med til skolesene, er tæræt [træt] og vil tidligt i seng. Jeg faar en masse lakrids af far, lægger det i daaser og spiser.

Vi har faaet gas i dag, det har jo ogsaa varet længe.

Søndag den 27. August 1939

Tage kommer pludselig hjem fra Bornholm. Inger og Inga henter mig kl. 10, vi cykler ud til Rosenborg, vi sidder paa en bænk med Kaj, Rie og Tenna i en halv time saa kommer Kolby og Arli, samlingen er yndig at se, vi følges alle hjem. Faster ringer og indviterer os paa køretur, men der er 2 tjeneste, saa vi maa vente til f.eks. Fredag. Gunnar kommer til eftermiddagskaffen, her er 2 gamle amagerkoner. Vi taler krig hele tiden, Gunnar har været med til nogle luftforsvarsøvelser. I radioen hører vi, at den engelske deligation ankommer til Kastrup lufthavn, saa Gunnar, mor og jeg cykler hurtigt derned, der er ikke mange mennesker samlet, men det er meget morsomt, jeg træffer Møller der. Karin er kommet for at læse korrektur for far, de gaar en lille yndig aftentur med os. Aldutte er inde, nu er den rask. Gunnar mener at jeg kører usikkert paa cykkæl. Kryger bliver forlaavet med en rig gaardmandsdatter.