Torsdag 27. April 1939

Vi har realisten og laver sjov saa han hamre i bordet. Jeg bliver hørt i de danske digtere i begyndelsen af det 19. aarhundrede og faar ug, Møller læser op for os af ”Guldhornene.” I kemitimen faar vi engelsk. Realisten kan ikke lide religion, saa læser vi op af Aladdin, overlæren kan ikke lide at vi faar langbold. Jeg syr min hanedug færdig, men siger at der er for meget paa den, men det synes jeg ikke. Jeg begynder at strikke en havepude af seglgarn, og samtidig læser jeg i ”Borgslægtens historie.” Fie bager sin sidste kringle her, hendes store spetialitet. Der er lysbilleder og foredrag i konfirmantstuen, kun faa kommer, jeg er der ovre det er praftfulde billeder af russiske kirker der nu er lavet om til bar og der er billeder af vognladninger af døde mennesker der er sulted ihjel. Jeg drikker kaffe med der overe. Far finder en lille kattekilling i haven.

Leave a Reply