Fredag 28. April 1939

Faar ug- i aritmetik. I naturhistorie faar vi fru Møller, har ikke min engelske kladde, som jeg har haft med hjemme, med, derover er hun hysterisk. Vi slaas med gule ærter og spiser dem ogsaa, frk. Borch er tossed. I historietimen faar vi lysbilleder, men vi kan kun faa lys naa [naar] der trykkes paa nedringnings klokken. Der er en mand her at spørge mig om han maa tage nogle podekviste, jeg gir ham lov, og han tager til en hel vogn, far og mor er rasende og vil ringe efter politiet. Hr. og Fru Jernhoff er her med en pulover til far, jeg plukker en buket grene til dem. Her er 7 smarte amerikanere, det er rigtige sportsmænd, de taler lidt dansk. Jeg sætter grene ind. Vi har snart ikke flere koks saa nu skal vi til at holde op med at fyre, derfor tager jeg et dejligt varmt bad. Læser paa sengen. Har i dagens løb spist en masse, gaar i seng kl 1½.

Leave a Reply