Torsdag 30. Marts 1939

læser op af ”Et Kys”. Hjælper Eri at snyde i historie, Møller opdager det og kommer med mange stikpiller derom. Vi læser op af de ”3 Moskedonnere” i religionstimen, det er noget vrøvl om Jødeforfølgelser o.s.v. Vi begynder paa 4. mellems pensum i engelsk det er temmelig let, men bliver sikkert sværere. Inger og jeg følges ad fra skole, det er et usædvaneligt pragtfuldt vejr. Det er tantes fødselsdag, saa mor er derinde hos hende. Jeg sover 2 timer til middag. Arnesørensen er som yderbillede paa ”Billedbladet,” og der er ogsaa billeder af ham indeni. Far er sammen med den Polske Gesant og konsul i Grev Molkes palæ. Jeg læser 2. bog færdig i ”Greven af Monte Cristo.” Strikker det 1. ærme færdig. gaar i seng kl. 11, men sover først 1½.

Leave a Reply