Torsdag den 16. Marts 1939

Læser op i dansk og faar 5.

Vi bliver hørt i de 17 sider kemi. Det er hundekoldt men solen skinner pragtfuldt. I religionstimen faar vi svensk og tilsidst historie, vi skriver en 4. mellems stil i engelsk. Følges med Inger hjem. Aviserne er fyldte med store overskrifter om Zjekiets og Bøhmens erobrelse af Tyskland, studere det grundigt. Far er til Rotary møde som præsident for 1. gang. Jeg gaar en tur omtrent ud til Kongelunden og tilbage. Far taler meget om den tur vi skal paa til Polen og Litauen, han vil gerne have os med, men der [det] er fantastisk dyrt. Dagbog for 15.+ 16. Minister Vaarsal [Vaarsaae el. lignende?] sender indbydelse til Koune igen og lover far at han skal blive modtaget som en konge og faa en meget stor hjælp. Spiser 3 dejlige pærer, snakker, har faaet rød hud af solen og vinden paa turen. Gaar i seng ved 10 tiden og læser 2 kapitler af ”Kaptajn Grants Børn.”

Leave a Reply