Torsdag den 30. November

Har ikke læst historie, men faar ug%. Kaj er meget familier i naturhistorie. Rosenholm er saa hæs som en ravn, han er vældig flink, i latin viser han mig B.T., Rusland har erklæret Finland krig, de forsvarer sig tappert. Der er ingen panik, saadan som der var da Tyskland erklærede Polen krig. Far er inde hos Readigers. Jeg tegner Dorf. Er henne med amagerdragten. Far får nogle dejlige billeder hjem fra Vig præstegaard. Mor retter en engelsk stil,, der er heldigvis ikke mange fejl i den. Orkan. Jeg tegner Dorf, men det bliver ikke saa godt som det af Christensen. Konsul Rüdiger sender ”den trofaste flod” til mig. Jeg har mor i bad og hun har mig i, jeg vasker haar. Hun er forarget over en dejlig ”kyssetegning,” som jeg selv er stolt over.

Tirsdag den 5. December

Der er censor i gymnastik, vi har heldigvis først i morgen. Kaj tegner en smart tegning til mig og lover mig en til. Stoffer er lige ved at gaa ud ad sit gode skin, ingen af os kan noget, da der er en lang pause, hvor ingen siger noget siger Inge: ”Nu beder vi for freden i Finland.” Almindelig jubel. Dorf og jeg har det morsomt og hyggeligt. ⊥ er dejlig. Organist Tuner [Thuner] er død, Inger var hans protege, Røde Jørgensen vil udrydde alt, der har med ham at gøre, saa nu er hendes chance for Kristkirken minimal. Jeg begynder at skrive latin fra 1. time, jeg maa snart have det færdigt, ellers bliver han skør. Far gaar ikke til maskinskrivning mere, der er for meget at lave m.h.t. Polen. Rüdiger ringer flere gange hver dag. Gid jeg skulde med til skoleballet den 16, der skal spille en revu, der hedder ”Uffe den spage.”

Lørdag den 9. December

Har ikke læst et suk til i dag. Faar mg+ i dansk og aritmetik. Inger venter paa mig medens jeg skriver geometri af. Eri faar en flaske neglelak af mig, og jeg en læbestift af hende. Konsul Rüdiger har indstillet far til polsk officer og det polske røde kors. Organisten gaar rundt og sælger juleblade, saa vi køber Blæksprutten, den har som sædvanlig faaet en god kritik, men er egentlig ikke særlig sjov. ⊥ er meget sød, men saa bliver ⊥ muggen og siger ingenting. Baade far og mor er nervøse. Jeg begynder, at reppetere engelsk, men saa faar jeg til gengeld ikke læst noget andet til Mandag. Inger B. er her at lave kontorarbejde. Mor er i Nationaltidenden sammen med oberstinde Fock og fru Bock. Mor og jeg lægger dej til brune kager, saa nu er det snart Jul. Lilly har bald,[bal] Inger er med og kommer først hjem 11½ [?]

Tirsdag den 2. januar 1940

Jeg læser geografi. Vi køber uldtøj og sæbe an mac [en masse], saa tager vi ud til konsul Rüdigers, de er meget søde, konsulen gaar i legationen, saa snakker jeg med Romana, hun vil lære mig at spille bridge, far giver mig lov til det. Hvor er deres juletræ fint, de har smykket æg som fugle, fisk og kurve, det tager 3-4 timer at lave en. De har nogle underlige polske kager. Konsulindens familie melder alt vel, om Romas kerreste vides intet (mor ved, at det tog han var med, er bombarderet, men det fortæller vi naturligvis ikke). Jeg faar en fisk til afsked, jeg maa gaa med den paa fingeren, men saa sætter jeg den paa hatten. Trafikken gaar daarligt da her er sne. Far faar pastor Lunn som hjælpepræst. Jeg skal have bedstemors opposson [opossum] lavet om til ankelvarmere.
v 4 Mandarinvodka

Torsdag den 18. Januar 1940

Det bliver en travl Fridag. Jeg henter fru Jensen og laver frokost og gør Køkken rent. Har sjov paa Drengenes Værelser. Læser Lektier. Gunnar gaar ikke til Eksamen paa Grund af Hovedpine. Mor ordner ”mit Værelse.” Jeg faar desværre ikke tid til at tage med ind til Konsul Readigers, jeg maa skrive Stil, den bliver en hel Prædiken til Stoffer. Da jeg er gaaet i seng læser jeg: ”Paa Togt med Skoleskibet Danmark”. Karen ligger i sengen.