Torsdag den 18. April

Jeg gør alt muligt for at komme til at se godt ud og det lykkes for saa vidt ogsaa. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv, og saa gaar jeg hen til takstgrænsen, det er et pragtfuldt vejr, jeg kommer 5 min. forsent paa raadhuspladsen, men Karen Louise kommer 1/2 time for sent, vi gaar en tur og ser paa butikker, det er morsomt at være sammen med hende igen, hvor er vi i grunden gode venner. Vi fortæller selvfølgelig om alle vore elskeder, hun har været forlaavet i et par dage med en fynbor jeg ser et digt. Deres lejlighed er der egentlig ikke meget ved, den er gammel og fin. Vi drikker te med fruen og har et farlig skæg, hun har været på Frederiksberg teater. Jeg kommer hjem til middag, far er gnaven. Tage er her, jeg er nede hos drengene, der viser jeg dem brevet fra “Erik”. Dorff læser et op fra en, der hedder Ester, vi slaas og har det dejligt, Tage vil opporere missen, men nej.Jeg tror, at de 2 breve liver op, baade paa Dorf og mig.

Leave a Reply