Søndag den 31. Marts

Jeg gaar i bad, da jeg skal til Maribo, da det er færdigt tager jeg et til. Ordner værrelse og kuffert. Er i haven at plukke 2 vældige buketter vintergækker, til fruerne Elle hauge. Er nede hos Dorff, han venter besøg [af] ham, som far har udset til mig, and afcause, han styrter op og fortæller mig, hvem der er kommet, men ham kan jeg ikke huske, Alfred kom her at hente os, saa drikker vi kaffe der, faster og onkel er her naturligvis og jeg tager med dem til Maribo, det er en dejlig aftentur, der er kun 2 lys paa storstrømsbroen, der ellers plejer at være en lysende bue, faster søger at omvende mig til nasist, saa nu er mine begreber helt forvirrede. Vi er paa hotel Baltic til middag, der er kedeligt, da den store sal er udleget, men saa morer vi os selv, det er sent da vi naar Maribo, [Tygo] har ryddet havn uden faster og unkels tilladelse, de har faaet en svinekasse til altan.

Vi faar rombudding og gaar saa i seng, unkel bliver dog kaldt ud og de tyske kanoner tordner.

Leave a Reply