Tirsdag 30. Maj 1939

Ruldi tager hurtigt afsted. De ringer fra Ellens nye plads og er skuffede over hende. Jeg ligger til kl. 11 og læser Synnøve, saa ortner jeg køkken og kaager rabarbergrød, faar [far] er inde at købe ordensbaand og høre efter korerkufferten, der endnu ikke er kommet. Jeg læser lektier til efter pinseferien i morgen, jeg har meget at gøre med at vaske op 2 gange e.t.c. Mor lægger i blød da hun vil vaske i morgen, hun er meget træt da hun gør huset rent, vi fæster en 2. dags kone til paa Fredag, hun skal have 35 kr. maanedlig, vi faar hende gennem fru Block, der derverre ikke kan faa tid. Københavns vandrelaug er paa udflugt hertil, de ser præstegaarden. Jeg faar 2 kr. af far. Mor gaar tidligt i seng, men far overtaler mig til at lave kaffe med smørrebrød, og det gør jeg da jeg synes at det er morsomt. Læser i Synnøve Solbakken omtrent til far gaar i seng.

Tirsdag den 10. Oktober 1939

Aftaler med Eri at jeg maa ringe til ”Erik”. Latin gaar godt. Lundorf og jeg har det hyggeligt og sjovt da vi læser lektier, jeg ringer til Erik og fortæller, at der har ligget en bilet til Paladium i min tyskbog, jeg opdager den først i dag, og den var til i gaar. Lundorf begynder at tale om sin pige og driller mig med Erik. Mor ringer til Hareskoven, Gidde er speaker i Alfa film, han [hun?] gaar paa Paladium fortiden. Mor er inde at besøge fru Block og fru pastor Ulmer. Far er hos grosseren. Vi læser lektier i kabinettet, jeg forsvinder midt under det hele og er ude til ”stævnemøde med ”Erik”. far er oppe i [Isulten?]salen til konfirmantfest, jeg er indviteret derop, men da jeg skal i det kgl. i morgen, maa jeg sove ud, bliver sent færdig med lektierne da jeg ikke har bestilt andet end af snakke. Det er rigtigt efteraarsvejr.

Tirsdag den 28. Maj 1940

Mor giver mig ”Hattemagerens Slot” [A. J. Cronin, dansk udgave 1939] og far 25 kr. paa sengen, jeg sætter blomster ind i stuerne og fru Nihbur er her med 10 tulipaner, hun ønsker mig al den lykke, jeg kan taale. Lunn giver mig en keamikskål med chokolade. ⊥ er i byen, saa ham faar jeg slet ikke hilst paa. Ved frokosten ringer de fra Maribo, i morgen kommer der en pakke. Mit værelse ser glimrende ud, jeg selv do. Orginisten holder tale for mig og der er et vildt fremmed brudepar, der gratulerer mig. Faar 10 røde roser fra Epo [?] Groth. Karen F. og fru Chris har chokolade med til mig, arkitektens do. + hue halstørklæde og vanter, ved middagen giver jeg arkitekten et kys. Fru Block serverer, og saa kommer vi til at tale om Block, der kommer en lang, pinlig pavse. Tvebakkerne giver mig Bay Rom, jeg tror, at det er til haaret & en selvlysende blomst. Gunnar og Kirsten giver mig toilettaske nr. 4. Tage og Edel 2 smaa kunstbøger. Efter middag er vi omme at se paa rense stationen, kloakvandet laves om til drikkevand. Scheaffer giver mig en hængeplante. Jeg sætter blomster ind og ”orner”, Dorff har helt glemt, at det er min fødselsdag. Hele slænget er ovre at se fisk og oppe at se rævefarmen, jeg klapper en kalv og  og stjæler gyldenlakker. Vi synger 2 salmer i kirken og faar saa chokolade, derefter spiller Inger (rædselsfuld). De følger Karen hjem, men jeg gaar ned til ꓕ, mor venter udenfor, men saa hopper jeg ud ad vinduet, hun har hørt, at jeg var derinde, jeg faar en værrer skideballe og løfte om, at ꓕ skal blive borte efter sommerferien, jeg tar den med ro og gaar op til W, hun er min redning, for mor kan ikke værer bekændt, at skælde mig ud for det, hun truer med at sige det til far, men det tør hun ikke, jeg tror at jeg vil sladrer til ham, han vil ikke forarges, men det er maaske minder fra mors egen ungdom, der dukker op, og jeg har ingen søskende, derfor maa jeg have andet, ungt selskab, det kan værer, at mor er jalu paa mig, men saadan er kvinder, hvis det bliver til en størrer schene, har jeg mange gode undskyldninger og mor kan ikke smide ꓕ ud, far og jeg har jo ogsaa noget at sige, og far forstaar trods alt mig bedrer, end han forstaar mor. Mor siger, at saadan havde hun ikke haabet, at min fødselsdag skulle ende, men jeg hævde, faa [?] kys af sin elskede, er den bedste slutning paa en god dag, jeg skal til at prebererer far, han kan knippel godt lide ꓕ, i dag kom han med en buket syrener til mig, men jeg havde ikke plads, da jeg har 12 buketter paa mit værrelse, saa syntes han, at det var glimrende, at jeg gav drengene dem, ꓕ fik flest af cause. Far giver mig en gammel radering af kirken, som jeg endelig finder en plads til over døren, der er helt fyldt alle vegne, mine kunst

Torsdag den 27. Juni 1940

De 2 smaa drenge, der druknede i kloakken bliver begravet. [Mogens og Leif Jensen, 5 og 6 år, noteret i kirkebogen: Druknet i kanalen] Da W. kommer med et brev bliver jeg henrygt – men saa er det fra Norge. Jeg fotografere far med præmietyrsskiltet om halsen, det er sidste dag han er præsident, i dag bliver Rydgaar det. Mor ligger i sengen. W. og jeg luer gaardsplads, jeg faar 2 høns til at æde af min haand. W. og jeg skifter vand hos vore guldfisk, det skal gøres godt, saa det tar’ det meste af eftermiddagen. Jeg sopper barfodet rundt i vandet. W. og jeg ordner stykket ned mod vejen, vi æder en masse grønne blommer og stikkelsbær. Jeg støder foden lidt, da jeg hopper ned i fiskebasenget, men tænker ikke paa det førend om aftenen, da jeg har været oppe hos fru Bloc, da kan jeg næsten ikke støtte paa det, mor ringer efter dr. Ellehauges kvindelige vikar, men hun kommer først i morgen. Jeg faar neo[neoropal?] og saa gaar smerterne omtrent væk. Wandas føl kommer ikke til stævnemødet, saa W. er rasende, nu finder jeg en tysker, siger hun. Jeg kan kun kravle paa knæ. Mor er sød, far er meget nervøs. 

Fredag den 2. August

Jeg ordner stykket nede ved laden, der er brændende varmt. Ved frokosten siger jeg ikke noget, og saa siger far, at jeg er sur, han er meget nervøs, saa han raaber, saa det kan høres paa gaden, mor tuder, og der er en maribotur i vente for mit vedkommende, de vil have mig hjemmefra. Jeg vasker op. Jeg maa ha’ klaret den med brevet fra Starcke og er derfor ude hos I, hun er af samme mening som jeg, jeg ringer derfor til ham, og siger at jeg skal til Lolland og først kommer hjem efter han er rejst, saa vil han have mig derind i aften, men Inger og jeg har tænkt paa at tage en lille tur, jeg gidder ikke møde ham. Far er stadigvæk gnaven, men det rager mig en fjer. Jeg er i Køb. at købe middagsmad, jeg er ogsaa hos fru Bloc, ingenør Thomsen kommer nemlig paa Torsdag. Jeg snakker med Inga, hun passer sin niece. Jeg læser frøken klosteret. Inger er her, jeg ordner skuffer og vi snakker lidt, hun bliver her til aftenkaffe, og jeg følger hende hjem lidt efter mørkelægningen. Jeg kom til at tænde et lys, og da jeg kommer tilbage, staar der et føl, han har imidlertid bare faaet en sigar og fortæller nogle drestiske historier, der får far til at forbyde mig at gaa sent ud.