Lørdag d. 14. Maj, Taarnby

Jeg kommer ½ time forsent i skole, og faar fri kl. 11. Jeg tager et koldt styrtebad, og mor og jeg tar ned til lufthavnen for at hente far, far kommer godt hjem med sine amagere, og Kornelhussen gir’ en bedre frokost hos Hammer, der er bl.a. en ung flyverkaptajn med frue (svigermor). Restavtør Jensen med frue, er og tar imod os, vi faar 12 røde tulipaner. Jeg tar den i sommerkjole. Far gir mor og mig hver en sølvnaal, og et halstørklæde, jeg faar kopies, flag, ”sølv”askebæger og kuffertplakater og hollanske penge. Vi drikker kaffe i haven, og der er mange, der kommer for at sige goddag til far, orginisten, Tage og Karen F. Tage og Karen er her til middag, og vi faar jordbær. Jeg drikker altfor megen kaffe. Karen og jeg gaar en tur ud til grønnehave og retur, jeg er inde hos Inger, at invitere hende med hjem, men hun må ikke (heldigvis). Fru overdyrlægen indvitere mig paa visit en dag.

Jeg slaar godt i langbold

Fie er gal. Jeg sætter ny blomster i vand, og ortner mit værelse, som er forfærdeligt uortenligt.

Nu har vi den virklige sommer.

Her – jomfrukloster har 200 aars jubilæum. Jeg har slet ingen lektier til mandag men bør egentlig strikke min krave fertig. Far fik i Holland extratog til dispensision, men jeg overlader det til min hukommelse at huske, hvad far har oplevet. Kryger tilbyder Karen, at følge hende hjem, men faar en kurv, det snavsede fæ.

Mor er i seng meget tidlig, da hun har en kedelig hovedpine.

Jeg drikker ikke aftenkaffe, da jeg er bange for, at jeg har drukket for meget i dag

Jeg gaar temmelig sent i seng. (11). der er spetakkel på kroen.

[billede af Tårnby kro på Englandsvej 321]

Tirsdag den 9. Januar 1940

Mor beundrer mine Bukser, det er godt lavet af en ”Elev som mig”. Kaj er heldigvis forsigtigere med Brevene, men velvillige Sjæle skriver nogle andre. Han vil møde mig i Aften. Karin er her til Aftenkaffe, jeg vil til at spille Bridge med Far, han vil hellere spille Skak, Karin siger straks alt det ufordelagtige om Bridge som hun kan, hun er blevet ked af det i sine unge Dag, hun skal til Sangaften hos Hammer, men da hun opdager, at klokken er mange tør hun ikke gaa der hen. Jeg er inde at prøve Frake hos fru Mouritsen, den bliver smart, det er mørkt da jeg kommer hjem, de har været bange for mig. Det er sidste Frist med Konkurencen, mor har faar ortnet [Rosten?] af den paa klinikken og Fru Valdemar Hansen har ringet om 6 Navne, det er 1. Gang jeg er med i en konkurence, gid jeg vinder noget, bare 50 kr., men det var sjovt med 200 eller 250.

Torsdag den 2. Maj

⊥ skal til øvelser i kirketiden, men han gør det ikke, vi sidder sammen derovre, vi er paa skolen efter margarinemærker, men det er først paa søndag de uddeles, så om igen. Jeg gør ikke saa meget ved huset som Ruldi, saa jeg ansees for doven. Svend Knudsen ringer, at han har bestilt en daabsatest sammen med Pennevenner, men det er løgn, jeg ved det dog ikke straks, saa jeg noterer hans navn op. Ruldi hugger alle hvore violer. Vil de andre gaa ned til lufthavnen, saa cykler ⊥, Chr. og jeg  og [ovvendt? måske: ovennævnte?] , det bliver til cyklen, vi sidder længe og venter ved et bord til de øvrige kommer. I dag er der ingen flyvere, men der er en del officerer, der er morsomme at se paa. Hammer er henne ved hvort bord, han giver os hver en tysk og dansk flyvenaal. Efterpaa cykler vi 3 en tur til Dragør, vi kører ad en lille marksti, den er forfærtelig, men det er morsomt, der ligger tyske soldater i grøften og jeg jotler som en cirene. Ved Dragør kan vi kun se 2 vrag, vi er ude paa molen. Den nye pige, Wanda kommer.