Søndag d. 22. Maj

Op kl. 9. Kristensen Taarnbygaard med frue, henter os i deres kasse. Erlo er udenfor porten. Far holder foredrag i ”den vide verden” bagefter ser vi jubilæumsfilmen og hollandsfilmen. Der er mange fine herre med derinde, Da’Jong [nok: Direktør De Jong fra det hollandske luftfartsselskabs danske afdeling]. Fander-Feen [nok. Van der Feen eller Veen, ukendt] og Rom [Bent Rom, tidligere flyver, propagandachef i KLM m.m.], der indleder. der indleder. Jeg hilser på Scheaffers, Skrivers, Corneelhussen, Hasdrupvigs, Fischers, Fonnesen [Tønnesen], Gertsens, Raagars og mange mange andre. Jeg faar en lille sludder med Birte. do Inga. Jeg hjelper til med at æde kyllingesteg.

Jeg klistre en masse taarnby billeder i album.

Jeg ser på leksierne. Fage [Tage] prøver tøj. Tage og jeg spiser hopies [Hopjes, hollandsk slik]. Christensen har en gæst. Kryger er ude med sin bror (og sikkert ogsaa andre)

det er sommer. Jeg spiser for meget.

Karen og Tage spiser aftensmad med. Vi ser paa Alperejsen. De to gaar kl. 9 ½, og saa gaar jeg op at sy min graa nedderdel, og saa i seng.

Tirsdag d. 6. December 1938

Jeg har bind om benet, vi faar vore stile, jeg faar kun mg -, jeg havde ventet mere. Jeg bliver ikke hørt i historie, vi skriver oversigt over 171.3, det er ganske morsomt. I kemi gør vi rent i skabene. Jeg skal have 2 meget store guldindlæg i undermunden, det bliver flot men dyrt. Jeg spiser en masse og er hos fru Jensen med en kjole der skal lægges op. Jeg læser lektier og skriver dagbog for 5. og 6.-12. Far gir´ mig en svamp og en sten. Det er et dejligt vejr, men hen ad aften bliver det koldt og blæser. Jeg sover til middag i ¾ time, jeg spiser ingen middagsmad, men da jeg kommer ned er jeg dog i spisekammeret. Jeg har den grønne taft-kjole paa, vi tager med Rutebil og sporvogn. I studenterforeningen møder vi fru Kaa, hun gir’ mig en pakke brevpapir fra Illum. Fars foredrag er lidt for springene, de 3 film bagefter er gode, navnlig farvefilmen, de fra det hollandske Gesantskab er der, en hollandsk videnskabsmand med følge er der ogsaa, som det beskedne menneske jeg er gaaar jeg ikke med ind til de indbudte gæster men sætter mig ved et kedeligt bord, Crillesens familie forbarmer sig over mig, mor siger at der var plads til mig ved hovedbordet. Dragøerne danser folkedanse, bagefter kan man danse, Kjellund og Bent Rom vil danse med mig, jeg har daarlig fod. Mor og jeg tager hjem ved 11 1/2 tiden, far bliver til det er forbi, naturligvis. Vi naar lige bussen, nu vil jeg lære at danse. Jeg kan ikke falde i søvn og ligger til ved 2 tiden, min grønne taftkjole er for snæver.