Tirsdag d. 19. Juli

3. Dag Nordhausen

Mor køber kjole og jeg ser paa armbaand, men det er for dyrt. 36 m. Vi spiser kirsebær og ferskner til den store guldmedalje, Kjellunds vogn er gaaet i stykker saa vi faar en anden vogn og vognmand. Det er en gammel raslekasse, som vi næsten ikke kan være i. Vi standser paa en skovvej for at vente paa Wenneke, ih hvor er der dejligt, jeg sidder ved siden af Sussi, vi er forfærdeligt pjankede, fru Paulman praler om Ægypten. Vi maa vente paa Wennike i en time og vi ringer osv. Værten er gal, da maden har vented saa længe at den er blevet ødelagt. Endelig naar vi Nordhausen alt for sent, vi spiser, og saa gaar vi ud at se paa byen, den dejlige by, vi møder nogle soldater og Sussi og jeg skyder med dem saa spørger far dem om, hvor der er en danseresturan det viser de os og de bliver indviteret med, straks kabrer Inger og de andre dem. S.og jeg drikker en kyrason [curaçao?] alene. Svendsen følger os hjem. Kjellund er ikke kommet endnu, saa mange har ingen kuffert. Hotellet er rædselsfuldt.

Tirsdag d. 6. December 1938

Jeg har bind om benet, vi faar vore stile, jeg faar kun mg -, jeg havde ventet mere. Jeg bliver ikke hørt i historie, vi skriver oversigt over 171.3, det er ganske morsomt. I kemi gør vi rent i skabene. Jeg skal have 2 meget store guldindlæg i undermunden, det bliver flot men dyrt. Jeg spiser en masse og er hos fru Jensen med en kjole der skal lægges op. Jeg læser lektier og skriver dagbog for 5. og 6.-12. Far gir´ mig en svamp og en sten. Det er et dejligt vejr, men hen ad aften bliver det koldt og blæser. Jeg sover til middag i ¾ time, jeg spiser ingen middagsmad, men da jeg kommer ned er jeg dog i spisekammeret. Jeg har den grønne taft-kjole paa, vi tager med Rutebil og sporvogn. I studenterforeningen møder vi fru Kaa, hun gir’ mig en pakke brevpapir fra Illum. Fars foredrag er lidt for springene, de 3 film bagefter er gode, navnlig farvefilmen, de fra det hollandske Gesantskab er der, en hollandsk videnskabsmand med følge er der ogsaa, som det beskedne menneske jeg er gaaar jeg ikke med ind til de indbudte gæster men sætter mig ved et kedeligt bord, Crillesens familie forbarmer sig over mig, mor siger at der var plads til mig ved hovedbordet. Dragøerne danser folkedanse, bagefter kan man danse, Kjellund og Bent Rom vil danse med mig, jeg har daarlig fod. Mor og jeg tager hjem ved 11 1/2 tiden, far bliver til det er forbi, naturligvis. Vi naar lige bussen, nu vil jeg lære at danse. Jeg kan ikke falde i søvn og ligger til ved 2 tiden, min grønne taftkjole er for snæver.

Mandag den 3. Juli 1939

Det regner lidt til morgen, men vejret til de gamles skovtur bliver dog glimrende. Kjellund og Rasmussen kører for 2 af vognene, Vi er 110 i 4 vogne. Kjellund har faaet en 3 personeres vogn der er saa pragtfuld at det er ubeskriveligt, noget af taget er af glas. Jeg bliver anbragt mellem hr. og fru. Grot en meget vellygget plads da de er forfærteligt søde. Vi drikker eftermiddagskaffe ved Dejligheden, jeg skærer brødet og skænker kaffe, bagefter ligger vi ved vandet hvor fru Jernhoff laver sjov med en læbestift. Vi møder Jalte Skovgaard, [Hjalte Skovgaard, kunstner] jeg opdager et menneske der er ualmindeligt usoringeret og spørger om det er ham, det er det, han er gift og indviterer os paa besøg hos sig. Turen har været ualmindelig vellygget, jeg har administreret slikket, og alt det tiloversblevne faar jeg.