Torsdag d. 5. Maj Taarnby

paa vej fra skole kommer jeg i snak med en emigrasionsbetjent, en englænder og en dansk amerikaner, de er vældig morsomme, og jeg maa hjem at hente fars samlede værker til dem.

Tage er om aftenen paa besøg, og han bliver her til temmelig sent.

Skrædder Madsen er her med fars blaa tøj.

Far vælter tændstikkerne og jeg faar 25 øre for at samle dem op.

Træerne i haven blomstre, og haven er forfærdelig yndig i sin lysegrønne dragt.

Leave a Reply