Onsdag den 9. Oktober 1940

Faar lov til at invitere klassen til paa Mandag.

Følges med Grit Cornelhussen ind, hun er paa tandlægeskolen. Vi faar matematik i stedet for sang, saa i den time faar vi regnet de stykker, vi skal aflevere. Jeg kan til fru Lilholds store forbavselse tænke. Hun gennemgaar noget nyt, og jeg er den, der er bedst til det.

Er en god forsvarer men en skit maalmand. Paa Lørdag skal vi muligvis have kamp mod Kristianhavn. Jeg ser Knud Meding gaa fra handelshøjskolen. Møder tilfældigvej ꓕ paa Englandsvej, saa vi følges ad ind ad gaarden, og far synes, at han er sød til at hente mig. Vi er paa nøddetur i anlæget, han er hos tandlægen og jeg sætter blomster i vand og ordner mit værrelse. ꓕ har nogle af fars konvoluter i sit skrivebord, det er skrækkeligt, jeg maa ikke se i skuffen.

Det maa jeg vænde ham af med, men det er ikke saa let at sige det til ham, han kan jo ha’ faaet dem fra sit hjem. Han er ude hos Stobbe. Jeg er halvgal paa ham. Inger er herinde, men hun skal først ind i badmintonhalden, der er 77% chance for, at hun kommer igen kl. 9. Jeg vilde i grunden meget heldere i seng nu. Hvad skal jeg dog gøre ved ꓕ. Han er godt selv klar over, at jeg er gal. Jeg gidder ikke følge Inger hjem, og hun kommer heldigvis ikke. Far og mor taler med mig om ꓕ, de spørger, om vi er forlovede o.s.v. Far tror, at han er en stor sjejk. Jeg er ked af, at han har laant 30 kr. af ham.

Torsdag den 10. Oktober 1940

Dorff fik hos Stobbe hele historien om telefonen, men David mærkede ikke noget paa ham. I fysiktimen indviterer jeg kammaraderne, men faar dem til at laave, ikke at tale om karakterbøger. Men vi skal aflevere karakterbogen inden efteraarsferien, saa den gaar ikke.

De er i grunden ikke særlig søde, men det er da ogsaa fejt af mig, ikke at vilde være dem bekent. ꓕ henter mig, han er sød, men jeg er gnaven. Skomageren kan ikke lave min taske, saa jeg maa hen i en anden forretning. Alting gaar mig imod. Jeg ringer til Løpentin og vil ha’ lidt sjov, men han er gal og knalder røret i.

Far forundre sig over, at jeg har tid til at gaa hen til Rie. Mor skriver under paa karakterbogen og gør ikke vrøvl, det havde jeg ikke ventet. Inger og Rie Trille henter mig. Pastor Herman Larsen holder foredrag med lysbilleder her, men jeg er hos Rie. Hendes bror er blevet konfirmeret, og saa bliver hans andendagsgilde slaaet sammen med  vort sold. Der er ogsaa andre med fra realklassen, men kun 4 af os 7. Trille har gramofonplader med. Vi drikker kaffe, jeg er sjov. Saa danser vi, med de smaa drenge, det er fantastisk sjovt. Vi gaar maaneskinstur hen til korsvejen og more os dejligt. Vi lejer ogsaa  gamle selskabsleje og jeg danser mindsk 20 danse, sidder kun over 3-4 gange. De er forfærdelig søde alle sammen.