Onsdag, den 2. Oktober 1940

Vi har en farlig masse i fysik. Jeg bliver let daarlig da jeg spiller haandbold. Jeg følges med frøknerne Holm hjem, saa ser jeg Tage og slaar ham paa skulderen, han bliver meget forbavset. Han er arbejdsløs fortiden og skal paa seruminstituttet. ⊥ og jeg driver til kl. 4, vi spiser hans pære, [bomser?] og finder frugt i haven. I en norsk [?] rækker en mand haanden frem, straks gør alle tyskerne det ogsaa, og saa siger nordmanden: Saa højt sprang jeg i gaar. Far faar en marineforeningsplante. Vi bestiller Berlingeren, og faar 20 Numre. Er halvskit tilpads. Cykler ind til det kgl. Jeg kommer til at sidde paa 1. etage, men det er meget stordt Kaj Munk har sine lyse øjeblikke og Egelykke er god, men til tider ønsker jeg, at de vil stikke hinanden en paa tæven. Bodil Ipsen er bedst, Karin Nellemose halvskit. Vi klassekammerater finder efterhaanden hinanden, og sener gaar vi rundt og lægger aarstallene paa stathuerne sammen. ⊥ henter mig kl. 11, han er sød, jeg har hovedpine og far er rørt. Jeg bliver siddende nede og hører om fars held i marineforeningen. Kl. 4 vaagner vi ved temmelig kraftig skydning, og vi gaar ned i kontoret. W. [mangler] hele tiden lys og det er far naturligvis gal over. Det er ovre paa en halv time, og saa kravler jeg i kassen igen.

Leave a Reply