Torsdag 13. April 1939

Vi har ”kvinden” i 1. time. Jeg faar lov til at gaa fra ½ religionstime og engelsktimen, mor har blærekatar og maa blive i varme, humøret er højt, og vejret er dejligt, konfirmanterne er naturligvis meget udhalede [ODS:  paaklædt, udstyret, ekviperet (især paa en paafaldende, prangende, flot maade)] o.s.v., vi synger, vinker, raaber og laver en vældig sjov, vi er i Helsingør at se det gamle smukke kloster, som jeg aldrig før har set, saa er vi i Gurre, Frederiksborg og Fredensborg, vi er kun en rutebil, saa jeg er enten skødebarn eller ogsaa har jeg en paa skødet. I Humlebæk gir Venneke kaffe og i Skovlyst paaskebryg, der plukker jeg aarets første annemoner til mor. Vi er hjemme 6½, mor har det bedre, og skal snart op. Helgas mor dør. [Christine Frederikke Larsen, née Hyttel, f. 09.08.1894. Død på tuberkulosehospitalet i Lyngby. Boede Gyldenvangs Alle 3. Helga formentlig en klassekammerat] Der er gudstjeneste i kirken. Dagbog. Nu er Inger M. snart i Amerika. Fie bliver polyfotoed [ODS: Polyfoto: metode til optagelse af fotografiske seriebilleder på en stor fotografisk plade, opfundet ca. 1930.], jeg faar det bedste, der er 3 daarlige, dem maler jeg saa at de kommer til at se sjove ud.

Torsdag den 15. Juni 1939

Mor og jeg har rygende travlt. Fru Chris har ikke meldt sig med paa turen, men hun kommer dog med. Fru Chrillesen vil gerne ind at se akvariet, saa hele vognen holder ind der, vi gaar der i en time og det er vældig interessant, saa tager vi til Marrianelund kro som nu er blevet opbygget efter branden, derfra er vi ved Gurre og Søborg slotsruinen, saa ved Sandkroen hvor vi har sjov med et par aber, derefter langs Arresø og til Hornbæk badehotel hvor fra vi gaar en tur ved stranden, der finder jeg en musling, og ved nærmere undersøgelse viser den sig at indeholde en lille perle; der er der er generalprøve paa en revy. Vi slutter paa Lollekhus hvor der danses gammelt og nyt, vi synger de sidste 20 [eller 10?] aars viser og er paa keglebanen, jeg slaar 1. gang skævt og de 3 næste gange rammer jeg fint. Det har været et dejligt vejr og turen har været vellykket. KFUK har fødselsdag.