Lørdag 22. April 1939

I sang faar jeg at hvide at min stemme er i overgang. Skrivetimen bruges som sædvanelig til lektielæsning. Syr meget i haandgerning, men maa pille det hele op næste gang. Følges med Siersen hjem, han er meget behagelig. Vi skal hav klarsuppe til middag, saa jeg faar lov til at lave kød- og melboller paa omtrent egen haand, hjælper ogsaa Fie med meget andet hele eftermiddagen igennem. ved 4½ tiden bliver det næsten mørkt og det begynder at lyne og tordne, bagefter faar himlen underlige farver. I radioavisen faar vi at vide at ulykkerne har været mange og store. Jeg er indviteret til at se en polsk film i ”Den vide Verden,” men mor forbyder det da det er midnatsforestilling. Bad, vasker selv haar og gør det ualmindeligt heldigt.

Søndag den 17. December

Sider ved ⊥ i kirken

Kaptajn Løjtnan Garde fra marinen er her til den gamle vægters begravelse, der foregaar under militærhonør, da han er den sidste fra Jylland. Han begraves i Kastrup, og jeg faar tilbud om at køre med i anker 2., men jeg har indviteret Inger.

Vi har det sjovt og hyggeligt vi giver Dorf et smart lille overskæg og en lille fip. Vi leger paa mit værelse skønt her er hundekoldt. Inger skal til Siersens fødselsdag kl. 6. Dorf laaner den tavse trofaste flod. Vi cykler ind til [Wosl.?] Thinimer [Cinema?]  Chr, og ⊥ skal købe julegaver, de vil desværre ikke med ind at se Elverhøj, men ⊥ gaar hellerikke glip af noget, for det er indspillet daarligt. Karen har smidt sin cykkelngler [cykelnøgler] væk, saa vi bliver kolde inden vi naar hjem.