Onsdag d. 8. juni 1938 Taarnby

Er oppe til eksamen i dansk og regning, i dansk –mg i regning – mg, jeg faar at hvide, at jeg har faaet g i min genfortælling, og ug i regning. Jeg køber en bog hos Bach, der hedder ”kvinde” [måske Magdelaine Marx, Kvinde, udgivet 1921, 1927 og 1932] og ser vældig god ud. Der er provstesyn, og provsten kommer en time forsent. Jeg har næseblod. Slikker hos Olsen, er ked af de daarlige karektere, jeg køber 17 kager og 2 stænger hos bageren, knap det halve bliver spist, saa man maa antage, at der bliver nok til den 1. uge. Jeg vander alle mine blomster, og gør orden paa mit værelse. Vi faar billeder fra 2. mellem, jeg sætter mit i straks.

Inger kommer, stor glæde, hvor er hun blevet slank. (pæn) Inger pakker sin kuffert ud, og giver mig en ”ællingeblyant ”, der er amerikansk, og en tegnebog, som har 10 rum og er fra paris.

Inger og jeg gaar om aftenen en lang tur, og gaar sent i seng, da der er saa meget at fortælle. Dr. Ellehauge paa besøg. Mensinger [Pater Alois Menzinger, jesuit, 1876-1940] ringer.

Lørdag d. 29. Oktober

I geografi er jeg oppe at faa ug eller ug÷. I sang skriver vi nogle sange af. Gibber er rasende i skrivning, i engelsk bliver vi alle hørt, vi kan det ikke særlig godt, og faar leksien om igen, vi skal oversætte det neste stykke skriftligt. I geometri bliver jeg hørt i noget meget svært, og da jeg gaar op til tavlen kan jeg det ikke, men deroppe dæmre det for mig, jeg faar mg+. Frk Bach [Borch?] roser mig i haandgerning, hun siger at jeg er dygtig og flittig, det er noget andet end i tysk. Mor ligger i sengen, jeg vander alle blomster i huset for hende, saa plukker jeg en masse blomster, og sætter dem i vand, c. 10 buketter. Fischer er her at hente de ting vi laante af ham til konfirmationen. Vi skal finde en melodi til en gammel dejna, jeg foreslaar: ”Hr. Peder rider ad otte”, den synes far er god. Karin er her at læse korektur for far. Mor er lidt oppe henad aften. Efter middag læser jeg ”Ulfs Saga” færdig, den er ganske god. Jeg skriver dagbog for i dag. Jeg drikker kaffe med nede, men jeg er i seng ved 11 tiden. Jeg skal ha` en ny bog paa Mandag. Jeg læser historie, en hel del om romerne og det vi har for til Tirsdag.