Lørdag den 18. Marts 1939

Faar ug- i geografi: I skrivetimen er Gibber syg saa vi kommer ind til C og faar engelsk. Jeg bliver almindelig duks i haandgerning, laver næsten inted da maskinerne er optagne, deler bolcher ud. Det er Eriks fødselsdag, han giver appelsihnboller, drengene har generalforsamling. Inger venter paa mig. Jeg laver 3 buketter til mor og hun køber nogle hos gartneren. Gaar en tur ned til enden af Oliefabriksvej, over en sti og ad Kongelundsvejen hjem. Far giver mig en bog paa polsk og en paa fransk fra det polske udenrigsministerium, mor og jeg faar ogsaa en i fællesskab. Skriver i Ingas poesibog, og skriver nogle vers af. Begynder at sy en lille hue, Dagbog. Mor præker om at jeg ikke maa sulte mig, og saa æder jeg som en ulv, vi bager nemlig. Gaar forholdsvis tidligt i seng og læser lidt af Jules Verdens ”Kaptajn Grants Børn”. Far giver schokolade o. s. v.

Leave a Reply