Fredag den 24. Februar 1939

Vi gaar meget hurtigt frem med aritmetik for at naa det til Marts. Vil have haandgerning i gymnastiktimen men der er ingen deroppe, saa laver vi [sjov?], jeg svabre. Vi faar Gibber i mat, han vil ha’ skrivning, det vil vi ikke saa faar vi lov til at lave hvad vi vil, jeg repetere tysk. I de 2 tysktimer har vi ”Ansonen,” vi har en farlig skæg hos hende saa jeg kommer paa gangen, der hjælper jeg 4.m at snyde med sædler, I 2. time bliver Eri og jeg sent over til Kolby da hun ikke kan styre os, vi gaar naturligvis ikke ind hos ham men siger ved timens slutning at han har termin. I historie faar vi [?sevnlitions?] lysbilleder, følges med Inger hjem. Mor pakker fars kuffert og han sender ornatet, de vil gøre ham til korer [kurér] men han gidder ikke. Vi holder afskedsmiddag for ham vi faar en ny ret, høne i cocotte, smager dejligt, forspiser mig, derefter vingele. Dagbog. Mor og jeg gaar her, far er nervøs og er opfarende, større familiecene, far er lige ved at tude

I seng ved 1 tiden.

Leave a Reply