Torsdag d. 7. Juli, Taarnby

Jeg staar op ved 11 tiden, ortner mit værelse og gaar ud at lue gaardsplads sammen med mor. Arkitekten og en anden herrer er her at se paa kirken, mor og jeg er med derovre. Jeg luer til ved 1 tiden, saa er der frokost, efter den arbejder jeg i ¼ time, saa opdager jeg nogle vældige myrertuer, jeg kommer petroleum paa, men det nytter vist ikke. Jeg ligger i haven i en times tid, saa læste jeg Politikken, det første blad i lang tid. Verandaen bliver gjort færdig. Vi spiser aftensmad, saa klæder jeg mig om, laaner Fies’ sykkel og sykler ind til Amagerbrogade, med sporvogn derfra og ud til frihavnen.

Mor og jeg gaar og ser paa de mange engelske og amerikanske sømænd og kadetter, det er pæne folk men nogle af matroserne er fulde, der er mange negere, de gaar altid 3+3. Ruhno er kommet ind i havn da vi kommer, den er ½ time fortidlig. Vi hilser paa kaptajnen og jeg paa 2. styrmanden. vi gaar hen til toldboden, bliver efterset, gaar ned til Toldbodvej og tar en sporvogn der er masser af matroser og kadetter, en fuld matros gaar og tar i hver dør og vil ha’ noget at drikke, men det er jo efter lukketid. Tage kører forbi os ned til baaden, mor løber efter han, men naar han [ham] ikke. Far er blevet meget mager. Mor og jeg bruger omstigningsbiletten vi kørte ud paa til at komme hjem paa. Ved Englandsvej hilser jeg paa Elna, hun kommer sikkert fra sanatoriet. Mor og jeg cykler hjem. Albrektsen har været her at slaa græsplænen, i eftermiddags før middag plantede Fie og jeg et lille guldregnetræ, og jeg huggede et om med øksen. Tage kommer et øjeblik efter at vi er kommet. Far pakker sin kuffert ud i kontoret, han har en plade sjokolade med til mor og mig, et stykke sæbe og en pakke drops til mig, jeg tikker 7 cigarretter af far, mønter og tenstikker faar jeg også. Vi faar kaffe og en masse hjemmebagt til, bagefter faar vi jordbær, Karen Fischer kommer paa besøg. Jeg vasker mine hvide skindsko i sæbevand. Knæveren staar ikke stille paa far, han fortæller og fortæller, viser postkort og meget andet. Tag [Tage] sover her i nat som han plejer.

Amagerbrogade nr. 207: blind vej, Fremads alle, beboelseshus, omnibus, cyklist, plankeværk, hæk, vejtræer
Amagerbrogade 207/ Fremads alle september 1938

Leave a Reply