Onsdag d. 29. Juni

Taarnby

Jeg ortner værelset og passer telefonen det meste af dagen. det er temmelig koldt saa vi fyrer i kakkelovnen, og diskuterer om det er foraars eller efteraarsfyring, og kommer til det resultat at det maa være efteraarsfyring da det er hele 5 dage siden, at det var sankthans.

Mor vasker, og jeg skriver dagbog i 2 timer da jeg ikke har skrevet de sidste 3-4 dage (med undtagelse af en side i gaar aftes) Jeg er i kjosken efter aviser og hører paa mange forskællige, men de har kus [!] Sjosjaldemokraten, og jeg synes at det er at gøre nar af en avis at kalde det en avis, saa jeg køber ingen. Tage er her til aften og vi faar grøntsager og koldt bord. Han har mange sjove historier at fortælle og vi morer os udmærket, men ved 9 tiden vil han hjem, men han siger at han ingen penge har, og vi vil laane ham nogle, men saa viser det sig at han har nogle penge der tilhører en eller anden kasse, og saa gør det jo inted. Jeg ser paa mine penge, og opdager at jeg foruden de udlandske, kun har 12 kr og noget, saa hvordan skal jeg klarer mig, til jeg faar karakterbog igen, men jeg maa jo sikke [??]. vi spiser den plade Kave, som jeg har med hjem fra Estland, men hvad, saa bliver jeg jo ikke tyk af den. Mor skal sove paa en sengebund igen i mit værelse. Malerne er snart færdige med gangen, fru Lindebo-Larsen ringer og ønsker mor velkommen hjem, jeg tager telefonen, og lader som jeg er husalf. Fru Bris ringer ogsaa at ønske mor og mig velkommen hjem, og hun inviterer os til te hos sig i morgen eller en anden dag. Telefon og dørklokke kimer hele dagen. saa mor og jeg har nok at gøre heletiden. Tage er oppe at se mit værelse og den tegnebog jeg har faaet af Inger og lommebogen fra Tallinn

Kusine Ragnhild har faaet Tuberkolose. Jeg er i et dejlig halv varmt bad, det er rart at være ren igen

Tirsdag d. 12. Juli Taarnby

Tirsdag d.  12. Juli Taarnby

Jeg staar op ved 11 tiden, vasker mig inde bagved, Fie ortner mit værelse og vasker gulv, jeg hjelper med at ortne brød til skovturen og stege æbelskiver. Far er iritabel, der er over 100 indmeldt til turen saa der bliver 4 turistbiler.

Kellund skal kører den ene, det er morsomt at hilse paa ham igen, mor og jeg kravler ind i hans vogn, først bliver jeg anbragt i bagsædet mellem 4 gamle, men saa skaffer Jensen bag kroen mig en stol saa at jeg kommer til at sidde ved siden af Inger og fru Fløjtrup, der er ikke blevet givet ret meget brød, derfor holder vi og mor og (Kellund køber brød hos Emil A Jensen.

Ved “Skov Lyst“ i store Dyrehave standser vi og drikker kaffe, far fotograferer os og holder tale, jeg byder sigarer rundt, der er en gammel mand “Grønlænderen” der er fuld og laver en farlig sjov. Vi gaar ned til Frederik den 7. Vinkælder, vejret er yndigt og solen skinner paa vandet, aakanderne er udsprungne og der er bedaarende. Jeg bliver fotograferet sammen med orginisten, hans frue og søn. Fie og jeg løber omkap. Grønlænderen synger for os paa vejen hjem. Vi kører og kommer til Furesøen, der drikker  spiser vi aftensmad og Vanneke kører en tur for nogle antre i den tid, det begynder at regne. Grønlænderen kravler over nogle bukke og vil med tøjet paa glide ud i vandet med rutschebanen. Fie gør det en 4-5 gange og fru Jensen lader hatten gaa rundt, der kommer 7,80 kr ind til hende. Jeg køber et stykke 10 øres schokolade og finder en 50 ører. Vi gaar ind i spisesalen og der holder far en andagt og vi synger et par salmer. Grønlænderen der nu har faaet alt for megen holder 2 taler men det er umuligt at forstaa hvad han siger, men man forstaar lidt. Strunge de er den dejligste præst der findes o.s.v. Jeg byder ogsaa sigarer rundt her. Vi gaar op til vejen og venter i regnvejret paa de 2 vogne. Vognmand Petersen giver mig en plade schokolade, det er alt for galt. De 2 vogne til oplandsbyerne kører og Taarnbyerne venter, de to antre vogne kommer straks efter og jeg kommer til at sidde ved scherføren, en smart ung sjejk, vi sidder og snakker paa hele turen hjem. Da vi kommer hjem siger jeg farvel til Kollund. Vi faar jordbærgrød og Inger er med inde, hun spørger om hun ikke maa lave kontorarbejde i morgen for fru Flöjtrup har indviteret hende et sted hen hvor hun nødig vil, og saa vil hun gerne have en undskylning. Tage ringer. Fru Lindebo-Larsen ringer ogsaa og vil sige tak for turen, jeg bringer takken videre. Far har faaet resten af billederne fra Estland Jeg ortner negle, de er meget lange og maa klippes. Jeg har spist formeget