Tirsdag d. 15. November

Vi faar vores historiekaraktere at vide i historie, jeg faar ug-. Vi kommer ikke til at skrive stil i fysiktimen. Jeg faar tandpine og saa giver overlæren mig et tandkort. Jeg spørger om jeg maa gaa i geometritimen, det maa jeg ikke, saa saa spørger jeg om jeg maa gaa i geometritimen, først maa jeg ikke, men jeg faar tilsidst lov. Jeg venter længe i venteværelset, saa kommer jeg ind.

Stamp er vældig flink, han bore 2 huller ud, jeg skal ha’ den [dem] gjort færdige paa Fredag, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser saa leksier i i [sic] morgen og noget af i overmorgen.

Mor læser engelsk og svensk med mig til Torsdag, da hun ikke er hjemme i morgen, naar jeg kommer hjem fra skole. Jeg skriver dagbog for ½ Tirsdag. En ung dame, Emmy Strunge er paa besøg. Hun er muligvis i familie med os langt ude, hun ligner familien lidt. Der kommer en stor kasse æbler fra Arkitekt Skrivers. Gaar i seng 11½, læser i Panser og Plader.

Leave a Reply