Søndag den 18. August 1940

Mor har ladet min blaa kjole lægge ned, saa nu da jeg kommer og vil bruge den, maa jeg først lægge den op, det er praktisk. Jeg er gal over det. Mit haar sidder stang flot. Jeg har influenca eller saadan noget, jeg er tung i hovedet. Ruth Andersen den idiot er i kirke. Nu er far blevet ked af at sove nede, saa de flytter op igen, saa kunde han ha’ sparet sig alle de chener. Wanders ben er blevet helt rask i aftes, hun havde ellers gaaet med en byld paa benet i 2 maaneder og nu er det renset og pænt.

Jeg vil regne mine matematikopgaver om Søndagen. Det gør jeg i dag. Jeg læser ogsaa fransk og engelsk med mor, saa jeg er flittig hele eftermiddagen. Far finder et dejligt stort sommerpæretræ i anlæget, jeg spiser en stor skaal fuld. Vi havde vented Teichmanns besøg i eftermiddg, men han udebliver desværre, det er saa rart at være god mod ham. Jeg har en dejlig god samvittighed fordi jeg har arbejdet saa godt i dag. W. og jeg er i blommerne, W. vil ha’ mig med hen til føllene, men det vil jeg ikke, saa ligger jeg på ꓕ fifa og mor kommer, saa lader jeg som om jeg er faldet i søvn, da W. og jeg talte om hendes nye værrelse. Hun skulde jo nødig tro, at jeg ligger der for ꓕ skyld. I nat sover jeg igen paa mit eget værelse.

Tirsdag d. 27. august

Da jeg kører til skole, møder jeg c. 5 tyske vogne, med hver 6 heste for. Der er store arbejder i gang ved lufthavnen. Jeg kan ikke regne spor i prøveregning. Jeg slaar Fie paa skulderen og er forfjamsket, fordi jeg siger, at jeg har været i Pyanæen [Pyrenæerne] og mener Dolomitterne. Lemberg er skæg i dansk, vi griner, saa vi tuder, og saa kommer rektor. Fransktimen er kedelig, og saa skal vi hjem. H. køber Signal, den idiot. [Man kan læse om det tyske propagandablad Signal i denne bog] Nu er ⊥ meget sød. Vi gaar smørkrukker med ration i allerede i dag.

Jeg er træt og har ondt i lungerne og tungen. ⊥ er sød. Inger kommer her med 8 Kg æbler, hun bliver her til 2. hun er nu trofast og sød. W, Kr, ⊥ og jeg følger hende hjem, det er en dejlig tur. Far har været paa biblioteket for at faa bøger om Karl X. Nu vil han skrive en bog om ham, det har han nemlig engang laavet den svenske minister.

En af Readigers venner er her. R. flygtede den 9. i en lille fiskerbaad, de gav 250 kr. pr styk.

Lige da den svenske konsul er gaaet kommer Teichman, han er glad for at han skal paa lasaret, han er overanstrengt. Mor laaver at skrive til hans kone. Det maa han selvfølgelig ikke selv gøre.

onsdag d. 28. august

W. er hver morgen kl 5½ oppe at sige farvel til føllene. ⊥ laaver mig at hente mig kl. 1 paa skolen. Jeg synger med paa en af Wyrts [?] nye sange, han kan ikke forstaa hvorfra jeg kan den og synes, at det er godt, at jeg kan synge den 1. gang. Jeg falder i gymnastik, men bestiller en farlig masse og vil være medlem af mattematikernes haandboldklub. ⊥ henter mig, jeg maa staa et kvarter med mine kammerader og vente paa ham.

Jeg sætter prikken over iet paa mor. De skal til den lille Palludans barnedaab i Godthaabskirken. Far bliver indbudt til at tale i marineforeningen paa kongens 70 aars fødselsdag.

Teichman ringer, han skal olboreres [opereres] i morgen. Inger ringer, men fru Lunn afbryder pludselig samtalen. I. bliver hvist lidt støt. ⊥ er sød, men jeg tror ikke, at jeg ælsker ham mere – og dog, han er meget trofast og sød.

I. er her 2 gange. Vi er i haven, og det er forbløffende, saa godt føllet er inde i vore miabelletræer. Vi danser ”Old Jakes Walk” i haven og er i kirketaarnet. Vi følger I ud, jeg kører paa en følcykle.

⊥ hjælper mig med lektierne. De kommer allerede hjem kl. 11 og mor synes, at jeg er sent oppe. Jeg har ikke læst ret meget til i morgen.

Fredag den 30. august

I Fysiktimen er vi i beskyttelsesrum paa prøve, der er snævert, saa vi synger plads for os alle. Jeg har faaet del i matmetikopgaverne og maa skrive stilen saa foreløbig gaar det godt.

⊥ henter mig, vi kører med hinanden i haanden og møder mor, hun smiler. Far har sagt til W., at vi har opdaget, at hun stræler, hun er fortvivlet og siger nej, hun har købt konvulutter som mine hos købmanden, jeg er ovre at spørge paa dem, men de har aldrig handlet med den slags. Hun har en god men usandlynlig historie til hver ting. Far besøger Teichman paa laserattet og taler samtidig med 6 andre tyskere, det er vældig morsomt synes han.

Jeg er ved at drukne i lektier, og saa kommer Isse midt i det hele, jeg faar ikke tid til nogen sjov, men har haaber, at vi maa blive glade for hende.

Karin er her ogsaa. Jeg gidder slet ikke regne matmetikopgaverne, det er et skrækkeligt fag, og mor kan ikke hjælpe mig, det er rent i skoven.

Jeg tillader mig at sidde ½ time ved kaffen, jeg har ellers ikke megen tid til min raadighed. Jeg sover naar jeg læser lektier og aner ikke, hvad de handler om.

Lørdag den 14. September 1940

Jeg stiger i Jørgensens agtelse, da jeg bliver hørt i fysik, han er sjov. Jeg faar skrevet noget matematik af, saa jeg ikke afleverer helt blankt. Min stil bliver rost, før fik jeg tg-g+, nu mg./. mg, det er da en forskel, og saa er mit sprog godt. Jeg faar fri kl. 1, og saa synes jeg, at det er synd, at ⊥ skal hente mig, men jeg kommer til at gaa og kede mig. Teichmann skal paa 14 dages aarlov, han har faaet en lille smule for 25 kr. til sin kone. Jeg køber ½ kg kogechokolade for 3 kr. Prior giver os 2 kg kaffe i stedet for ½ kg og ¾ kg malt. Hvordan skal det gaa med min matematik uha. ⊥ kommer først hjem kl. 5, saa jeg tager ud til Inger. Knud og Helge ryger, men de benægter det, saa ber’ jeg Knud om en cigaret og han siger, at de ikke har flere. Det er Skægt nu at være den store, der opdager, at de andre smuger . Jeg æder en masse fruget og Inger er med hjemme til middag. Vi har det hyggeligt paa ⊥ værelse, men saa ringer Ruldi, og da jeg kommer ned igen er de saa underlige. Han skal ind til Stobbe i aften, vil ha’ mig med, men jeg gidder ikke. Inger og jeg pudser en vognlampe, den skal indgaa i samlingen. Jeg følger hende hjem. Vi faar en gris fra Mollerup, hver famlie maa kun faa ½, men saa regner vi Lunn og Dorff for en familie. Jeg kan ikke lide W. mere, Isse er i studenterforeningen og […]

[i margen] Isse- det lille guds ord fra landet kommer hjem fra studenterforeningen kl. 20, der er, der at gaaende, at der ikke var noget ved at være derinde – for profecionel. Det er godt, at hun nu kan se, at jeg ikke har overdrevet.

Søndag den 15. September 1940

[øverst:] 2 bispevielser. Skat [ulæseligt]

Taichmann er her, han skal paa aarlov i 14 dage bare han saa ikke bliver sendt vestpaa, han ved det ikke selv.

Jeg gir’ ham noget at mit hamstrade sæbe. Mor gir’ ham chokolade. Nu bliver der ikke fabrikeret mere chokolade. Jeg er oppe hos Isse, hun får saftige historier hos sch. ⊥, I. og jeg og jeg bliver hjemme fra kirke.

Vi har det dejligt paa hans værelse. ⋁⋀ 

Hun ordner sit værelse og kublen bliver vældig smart med blomster. Jeg sætter ogsaa ind. Is skal være hos Sch. kl. 2. derefter læser jeg lektier, en lille bitte smule altsaa, og saa tager ⊥ og jeg ind til Is. Vi er ene hjemme med Peter.

Sikken en masse litteratur de har om alt muligt- og umuligt. Vi faar et større kursus i gummimænd. Peter gaar for 1. gang et længere stykke alene. Isse er nede efter kager og imens er ⊥ og jeg ene, hvis det nu var os, der boede der, det vilde være dejligt. Jeg giver Peter mad. ⊥ siger, at jeg nok skal blive god til det. Vi kommer hjem til aftensmad. Tvebakkerne er her. Inger ringer, og jeg faar overtalt hende til at komme. ⊥ og jeg har det dejligt, men jeg tror nok, at hun keder sig. Vi har det ellers umaadeligt hyggeligt. Hun har pærer med. Vi følger hende hjem, sikken et maaneskin det er lige ved at fryse. Vi drikker kaffe og tvebakkerne ordner kontoret til kirkeministeren kommer i morgen. Jeg faar ikke læst matematik. Jeg er helt væk i ⊥. balsambøsse.

Lørdag den 28. September

Jeg har ikke aabnet varmelæren i gaar, bliver hørt og kan huske noget. Benthe Aase Qvistgaard har i sommer været i Amerika at besøge sin fader. Jeg er ikke meget værd, og kan ikke noget i noget, men det kan jeg aldrig. Jeg bliver aldrig student. ⊥ henter mig, vi kommer til at diskutere farver, han siger, at blaat og grønt ikke staar sammen, og saa bliver jeg tosset. Det ender med, at jeg klemmer et par taare, det er tosset, at jeg ikke kan holde dem tilbage. Han er sød. Jeg klistre en masse i Ludovika Tyske sedler fra Verdenskrigen.

Jeg er træt og sidder hele dagen nede paa hans værelse, mor er ikke engang forarget. Teichman kommer hjem fra orlov, han er bedrøvet, fordi han skal til Aalborg, det vil maaske sige England, men det taler vi ikke om.

Han har en lille lysedug og en bog med madonnare med til os. Far og Lunn er til menighedsmøde. Kloakken bliver vedtaget. Jeg faar 10 lakritsstænger af far. Vi faar foto hjem, jeg er god på dem, saa ⊥ vil gerne have nogle aftryk. Vi ordner hans skuffer og finder en masse til Loudovikke der snart er slit op og derfor maa fyldes skyndsomst saa jeg kan faa en anden.