Lørdag den 28. September

Jeg har ikke aabnet varmelæren i gaar, bliver hørt og kan huske noget. Benthe Aase Qvistgaard har i sommer været i Amerika at besøge sin fader. Jeg er ikke meget værd, og kan ikke noget i noget, men det kan jeg aldrig. Jeg bliver aldrig student. ⊥ henter mig, vi kommer til at diskutere farver, han siger, at blaat og grønt ikke staar sammen, og saa bliver jeg tosset. Det ender med, at jeg klemmer et par taare, det er tosset, at jeg ikke kan holde dem tilbage. Han er sød. Jeg klistre en masse i Ludovika Tyske sedler fra Verdenskrigen.

Jeg er træt og sidder hele dagen nede paa hans værelse, mor er ikke engang forarget. Teichman kommer hjem fra orlov, han er bedrøvet, fordi han skal til Aalborg, det vil maaske sige England, men det taler vi ikke om.

Han har en lille lysedug og en bog med madonnare med til os. Far og Lunn er til menighedsmøde. Kloakken bliver vedtaget. Jeg faar 10 lakritsstænger af far. Vi faar foto hjem, jeg er god på dem, saa ⊥ vil gerne have nogle aftryk. Vi ordner hans skuffer og finder en masse til Loudovikke der snart er slit op og derfor maa fyldes skyndsomst saa jeg kan faa en anden.