Torsdag den 23. November

Støder halebenet i gymnastik, saa jeg er bange for hjernerystelse, jeg faar lidt hovedpine, men besvimer ikke. Drengene har fri, da de ikke skal til universitetes aarsfest. Gnisten, Dorf og jeg har en dispu om gammel og moderne kunst. Karen skælder mig ligefrem ud, fordi hun har lagt en snavset dug paa, og jeg tillader mig at bemærke det. Trilles stil bliver læst op, den er fremragende, men det er ogsaa en student, der har skrevet den.

Mor ligger i sengen, ogsaa jeg er forkølet. Skal gaa tidligt i seng, da jeg i morgen skal ud, den bliver 12, da konsul Readiger er her, jeg drikker kaffe med dem, han fortæller rystende historier fra Polen og indviterer os ind til sig paa Søndag. Jeg faar ”Polsk Sejtemper” af Molke, [Else Moltke, Polsk September, 1939] og løfte om frk. Stemands den trofaste flod. [Stefan Zeromski, Den trofaste Flod, oversat fra polsk af Ingeborg Stemann, 1939] Jeg følger konsulen ind mod byen, han er meget flink. Dorf retter mine øjenbryn og jeg hans negle. Dorf og jeg laver cirkusnumre, jeg er stærk kvinde.

Søndag den 26. November

Er  meget forkølet, saa jeg ligger i sengen til kl. 1. Det øsregner og er et uvejr, da Gunnar kommer, er han gennemblødt. Er i kirke. Redaktørens er med inde. Organisten er begyndt at lave vrøvl igen for at faa højere løn, Nibuhr hjelper ham og er sledsk vie gevøhnlich. Tage kommer og Karen Fisher er her med resterne af amagerdragten. Der er schoon kommet en mængde brugt tøj igen. Vi tager bil ind til konsul Readigers. Vi er der til mittag sammen med konsus Vinblods fra Nakskov. Jeg drikker Kognac og Wisky. Jeg ser frk. Romanis kerrestes bilede, han er en nydelig ung mand.

Vi faar flere smaa polske rafinamenter i aftenens løb. Her er en kedelig ung [marilløne?], men jeg taler med frk. Romani.

Søndag den 3. December

Sover længe, vi har det sædvanlige skrækkelige søndagsvejr. Hverken Tage eller Gunnar er her, jeg sover til middag i 2 timer, saa begynder jeg at læse ”den trofaste flod”, det er skrap kost ovenpaa ”Køresvenden”. Jeg fortæller drengene om den.  ⟊ er pragtfuld, ⊥ skærer i mit knæ med et barbereblad,jeg lærer ham new-itso [nok en dans]. Vi har en farlig skæg, saa jeg faar ikke læst lektier. Dorf skal med ind i polsk foreningen, vi 2 følges ad, far taler pragtfuldt, mændene sidder med taare i øjnene. Det foregaar under meget beskedne forhold, men de synger dejligt og der er hygge, de nilleker som far faar gir han mig. Konsul Reidiger er der. Jeg hilser paa mange af mine gamle bekendte fra da de var ude hos os [Vander ø.k.?]

Vi kommer med 12½ bilen og jeg gaar først i seng kl. 2, drømmer om ⊥, gid – og dog.

Søndag den 24. December

Jeg sover længe. Overtager noget af Karens arbejde. Hvor er her hyggeligt. Der er brev fra Isse. Gavekort fra Maribo paa 20 kr, hat og friserslag do. Jeg gaar over i kirken kl. 3 og ser folk strømme ind, Ministeren fra Polen fm [med?] frue og Readiger er med til gudstjenesten (Kirkene betjæning er inponeret) vi sidder i munkestolene, bagefter er de med inde i 1 time, jeg taler med fruen paa engelsk og med ham paa tysk, konsulen en forfærtelig sød, han giver os et billede fra Polen. Karin og Inger er her for 3. gang, vi laver selv maden og spiser først kl 7, jeg faar mandelgaven, konfekrusiner.

Jeg faar have fugle af Tage, natkjole af Karin og Inger Strømper af mor, 20 kr af far, Noël af Gunnar, handsker af arkitekten, chokolade af fru Chris, fra Maribo kommer en likørflaske, der ligner en bog, den overlader far til mig. Fru Håstrup Vig har syet en smart lille sypose. Vi er forgrinede ved kaffen, jeg læser juleposten, bliver overrasket, da der er fra groser Scheäffer. Karin og Inger bliver her i nat, de er in teresset i min skuffe med kesmetik, der er uorden i den, saa sætter jeg mig i gang med at ordne den kl. 1. julenat

Tirsdag d. 27. august

Da jeg kører til skole, møder jeg c. 5 tyske vogne, med hver 6 heste for. Der er store arbejder i gang ved lufthavnen. Jeg kan ikke regne spor i prøveregning. Jeg slaar Fie paa skulderen og er forfjamsket, fordi jeg siger, at jeg har været i Pyanæen [Pyrenæerne] og mener Dolomitterne. Lemberg er skæg i dansk, vi griner, saa vi tuder, og saa kommer rektor. Fransktimen er kedelig, og saa skal vi hjem. H. køber Signal, den idiot. [Man kan læse om det tyske propagandablad Signal i denne bog] Nu er ⊥ meget sød. Vi gaar smørkrukker med ration i allerede i dag.

Jeg er træt og har ondt i lungerne og tungen. ⊥ er sød. Inger kommer her med 8 Kg æbler, hun bliver her til 2. hun er nu trofast og sød. W, Kr, ⊥ og jeg følger hende hjem, det er en dejlig tur. Far har været paa biblioteket for at faa bøger om Karl X. Nu vil han skrive en bog om ham, det har han nemlig engang laavet den svenske minister.

En af Readigers venner er her. R. flygtede den 9. i en lille fiskerbaad, de gav 250 kr. pr styk.

Lige da den svenske konsul er gaaet kommer Teichman, han er glad for at han skal paa lasaret, han er overanstrengt. Mor laaver at skrive til hans kone. Det maa han selvfølgelig ikke selv gøre.