Mandag d. 14. November

Vi skriver genfortælling i dansktimen. Vi laver ikke meget i gymnastik. Bliver træt i regning. I religion stemmer vi om vilken bog der skal læses, Robin Hood bliver valgt, jeg stemmer paa Ivan Hoe, den bliver nr. 2, saa faar vi vore karaktere at vide, jeg faar mg-, mg- – mg, jeg havde venteg [ventet] mg+ – mg. I tegning er Lund gal, frk. Christjansen kommer som en fredens engel, men hun giver ikke ret gøge [høje] karaktere, jeg faar kun mg. Jeg følges med Inger fra skole. Jeg har forfærtelig mange leksier for, jeg læser hele eftermiddagen og den halve aften. Ove ringer. Jeg spiser ikke ret meget, ortner selv værelse, vi vasker. Sene [scene] ved bordet, de siger at jeg er overlegen over for den søde, dygtige o.s.v. Fie.

Jeg skriver dagbog for Lørdag, Søndag og Mandag. Far aflevere korektur paa hefte 6. Mor og jeg har har [sic] hovedpine. Gert Jensen og W. Hansen er her at revidere kirkeblad. Paa skolen leger vi frit op og ned.  Jeg gaar ikke ned til aftenkaffe, men gør gymnastik. Jeg læser et kapittel af ”I Panser og Plader”