Mandag den 8. Januar 1940

Har bukserne paa Jeg klager over mg i tegning og han giver mig medhold Kaj sender Breve over til mig, fru Kolbue snapper et hvor der staar: ”Elsker du mig. 1000000000 Kys fra Kaj. Det bliver slaaet op paa læreværelset og jeg faar mange Stikpiller. Fru Hansen ser min Poesibog og der er en del der skriver i den,, Kaj venter ½ Time paa mig. Læser Lektier. Christensen kommer hjem fra Ferie, jeg er ude paa Gaden at se efter Kaj. Waldemar Hansens og Gert Jensens er her til Revition. Jeg er træt og Mor tager ikke paa Klinikken i Dag. Inger B. er her til Middag. Hvilken glædelig Nyhed, Ramas [Romas, dvs. Romanas] Kærreste lever, han er saaret. Tage bliver nægtet Orlov til finland, vi har omtrent taget afsked med ham. Finnerne tager 10000 fanger, 11000 Heste, 200 kanoner og 50 Tanks i en stor Sejer.
v. munkelikør 1½

Leave a Reply