Fredag 19. Maj 1939

Møder kl. 8 men Borch har eksamen saa jeg kan tage hjem at læse lektier, hvilket jeg ikke har gjort til i dag. Da jeg møder til regning kl. 9 kommer jeg forsent. Vi faar realisten i tysk, han hedder Holbein og alle vore hjerter slaar i spurt takt, saa vi kan ikke noget og faar omlektie og udsigten til at faa ham næste gang igen. Jeg bytter min facitliste hos Bach, Kaj giver bolcher, men jeg vil ikke følges med ham hjem. Jeg bestemmer at jeg vil til at have prinsipper, ikke møde forsent og altid kunde lektierne og mindst læse 2 timer dagligt undtagen naar vi har fri, vis ikke saa maa jeg betale en bøde paa 10 øre til mig selv og ved aarets slutning kan jeg saa købe et eller andet smukt og morsomt. Jeg læser tysk saaledes at jeg kan det naar vi skal have Holbein igen paa Tirsdag.

Leave a Reply