Lørdag d. 3. December

Dorte er fornærmet over at jeg ikke vil læse op i frikvarteret. Gibber fortæller om en tyrefægtning, han spræller, puster og stønner og er i det hele taget ustyrlig morsom, jeg skriver aritmetik ind.

Jeg har faaet g÷% i engelsk, det er vældig fint i forhold til de andre (Evald mdl÷).

De geometristykker vi regner nu er de samme vi skal regne til mellemskoleeksamen. Borch spørger til mit velbefindende, hun er ked af at vi mistede en time sidst. Jeg faar min cykkel pumpet, hilser paa Ninna og følges med Inger hjem. Jeg driver, ortner værelse, bager noget som bliver kaseret og udretter lige saa lidt som jeg plejer at gøre om Lørdagen.

Mor faar en smart ny hat. Inger ringer og spørger om jeg har lyst til at tage med op til foredraget om Torvaldsen, det gør jeg, jeg klæder om og cykler sammen med hende og Ernst, foredraget er tørt men intresant, vi følges med Evald og Ernst hjem. Jeg danser med Fie.

Ove er her med varer

Leave a Reply