Lørdag den 9. Marts 1940

Far er forkølet, saa han maa ogsaa i seng, dr. mener dog, at han kan tage af sted i morgen. Gunner og Kirsten kommer maaske her ud i morgen, men de er bange for at bleve smittet, ogsaa Tage ringer, han har vagt. Dorff er her, han læser op af ”Himmel og Jord” for mig, i dag er han bange for at blive smittet. Jeg læser baade aritmetikken og geometrien igennem, jeg er ikke saa bange for dem nu mere, bare jeg er heldig i regning, skal det nok gaa – mg+ tænker jeg. Jeg blier stævnet for ligningsmyndighederne, de vil ikke tage min selvangivelse for gode varer, men de tror, at man faar penge for at gaa i skole. ꓕ er desværre ikke hjemme, Karen drikker kaffe hos mig, mor hos far, saa vi har begge selskab. Jeg vasker mig saadan rigtig for alvor nu til Søndag, renlighed er en god ting…. Mor tørrer støv af hos mig, og det er vældig søt af hende, men bagefter staar alle tingene, som jeg ved ikke hvad. Lunn besøger mig, han ser ”The worlds greatest painthings” og er begejstret.

Leave a Reply