Torsdag den 7. Marts 1940

Jeg vaagner først kl. 12. Dorff kommer herop i 3 kvart. Han er den, der besøger mig mest. Jeg fortæller Lunn, at jeg keder mig, saa henter han Kaj Munks ”Himmel og Jord”, han læser Juleverset op for mig, det gør han glimrende. Tage sender mig en lille knipling fra Vadstena, den hellige Birgittas by, det er vældig søt af ham, at huske mig. Chr. er her ogsaa et lille smut, og senere er de her begge paa sjov. Chr. er i den sidste tid blevet meget underholdende og virkelig vittig, mon det er fordi han er blevet jurist. Far er i A.L.K., jeg hviler mig og gaar tidligt til ro. Jeg er ikke bange for i morgen, jeg tør ikke vente ug, men saa i det mindste ug-. I dag læser jeg baade Zoologien og botanikken, de er temmeligt sene at læse, især botanikken, dens 38 sider tager lige saa lang tid som zoologiens 60, men det er maaske fordi jeg er træt, eller det interesserer ikke saa meget.

Leave a Reply