Onsdag den 13. Marts

Jeg har hovedpine og feber, jeg maa vente paa at komme til eksamen – tænk jeg maatte vente. Eva og Kaj har faaet ring paa, hun spørger mig om jeg er misundelig men det er jeg paa ingen maade. Kolbye har mig i et skrækkeligt krydsforhør, jeg kan slet ikke faa lejlighed til at tænke mig om, og saa giver de mig kun mg÷, det er for lidt – mg+ havde jeg ventet. He -⊥- is not here. Jeg besøger Lunn og han besøger mig, vi har en farlig sjov. Kirsten Lomholt er her, hun kan ikke baade faa sin far og sin mor med til bryllupet, det er hun fortvivlet over. Oplandsbyernes bibelkreds er her, saa far er oppe et øjeblik men mor hilser ikke paa dem. Fru Svensen fra Tømmerup Skole har chokolade med til mig, Inger B appelsiner. Far vækker mig i nat, fordi jeg har lukket vinduet, blæsten var lige paa.

Leave a Reply