Torsdag den 28. Marts

(Krprsse Ingrid)

Chr. og jeg er ene til frokost, vi har en farlig sjov, jeg kommer øl [?] og 4 stk. sukker i hans kaffe, kravler i hans pyjamas og gir’ ham en natkjole i stedet for, tar hans taske og bøger og gemmer dem paa loftet, det er umuligt at faa ham gal, gemmer ogsaa Dorffs pyjamas, han er oppe paa mit værelse, at se ”blaa kors” og mineski, han prøver at gøre mit kukur istand, men opgiver saa tar jeg kukkemekanismen ud og slaar lidt paa et hjul – og saa gaar det.

Bagsiden af telegrammerne fra min konfirmation kan bruges til at tegne paa, jeg tegner Vor Frelserskirke og laver 2 smarte blomstersiluetter med de flovers fra Harzen 35.

Den bulgarske stenkrukke, jeg fik af Tage, prøver jeg at lime sammen, men jeg maa have noget bedre lim. Jeg sætter blomster i vand, naar man ikke er træt, er det dejligt at gaa og hygge om sig selv. Faster ringer fra Maribo om en pige, og mor ringer til hende igen

Leave a Reply