Fredag d. 22. marts

Mor ligger i sengen i dag; Vig taler i kirken og er inde bagefter, Bo skal gå i realklassen inden hun [fejl for han eller Bo er et kælenavn for en pige?] kommer i gymnasiet, det vil far også have mig til, mor vil ikke, jeg er vægelsindet, hvis jeg gaar i realklassen, faar jeg en finere studentereksamen, hvis ikke, bliver jeg et aar før færdig og kan rejse, what am I to do. Inger Føns’ papirer er ikke i orden endnu, saa tager far og jeg derud, der er ganske hyggeligt, vi faar nogle af de sædvanlige historier, saa spiller Ove, Inger og jeg gramofon, far laaner Sine 200 kr. og giver hende 25. De vil, at jeg skal rende dem paa dørene, aber nein. De giver os en pakke saltmad med hjem, vi bliver ikke til middag. Er inde paa hovedbanegaarden efter mine ski, vi skal lægge et kort i postkassen til Maribo, men glemmer det naturligvis. Det er tøvejr da jeg kommer hjem med skiene, men kl 8 er jeg ude i havens mørke at øve mig. Gaar tidligt i seng og begynder at læse Evalds Anne Sofie Reventlow. [Carl Ewald, Anna Sofie Reventlow og Frederik 4.]

1 vermouth

Leave a Reply