Mandag den 4. Marts 1940

Jeg har kvalme, og kan ikke gaa til eksamen i engelsk, far ringer op paa skolen og overlæren er overmaade flink, han siger, at det vilde være synd for mine pæne karakterer, hvis jeg skulde tage eksamenen om. Jeg skal op som nr. 3, men jeg faar lov, til at vente, og komme senere, saa faar jeg baade bil frem og tilbage, og saa snart Inga er færdig, kommer jeg til. Trækker nr. x og er op i ”Childrens perril in fire”, hverken i det, eller det ekstemporale har jeg fejl, men jeg kan ikke bøje og stave [bi], derfor faar mg+, jeg havde ventet ug-, men censer er meget streng. Da jeg kommer hjem, gaar jeg i seng, mor ligger ogsaa i sengen. Dorff besøger mig, den søde dreng. Jeg læser lidt lekture, og 2. del af Kirstine Munk færdig, sikken noget vrøvl. Gid jeg havde faaet ug-, men jeg havde jo kun ventet mg, saa jeg behøver da ikke at hænge med næbet.

Leave a Reply