Søndag den 15. Oktober 1939

Da jeg er ved at gaa i kirke, kommer tante Ebba, børnene og Else Marie, vi spiser saa det staar efter, jeg snakker meget med Else, hun er en sød pige, vi ser alle mine fotoalbum. Tyskerne paastaar, at de har sænket et skib til som Royal Oak, englænderne dementerer. Gunnar er vældig sød, Christensen fortæller ham, at jeg skal ud med en. Vore gæster tager afsted kl. 4, saa gaar Gunnar, mor og jeg en tur ud forbi Inger, jeg er inde efter nogle æbler. Far er med til at afsløre en mindesten i Dragør. Da han kommer hjem, overøser han mig med formaninger, saa skynder jeg mig ud til bussen, men naar at gaa til Nordregaard, jeg møder Bo ved 2, vi har det vældig hyggeligt, jeg har aldrig været i Fr.berg teater, vi sidder til 6,15 og ser Høfeber, vi griner som sjeldent før, jeg kommer ½ time over presis hjem, far henter mig, det gør ikke noget. Spiser natmad.

Leave a Reply