Onsdag den 11. Oktober 1939

faar ug- i fysik. Vi gaar karakterbøger, ak og ve, 6,79, det er ikke det hele for meget. Opper mig i latin. JHer hjemme læser jeg mine lektier i en fart, aabner for 1. gang overhoved ikke tysklatinbogen inden en time. Har den lange mørkeblaa blomstrede paa, har lagt mig ud. Vi sidder paa 2. paket, paa samme række som redaktør Skou. Kronprinsen og prinsessen er derinde. Skolecenens gymnasieafdeling er der ogsaa. Far og mor synes, at Marie Stevart er for langt, men vi er enige om, at det er pragtfuldt spillet, (Marie – Else Skoubo, Elisabet – Bodil Ibsen) det er det kgl.s bedste spildere; far bliver altid gnaven, naar han er i teater, ogsaa i aften. Jeg skyder, til mors forfærdelse, til en gardist. Der er mange fulde folk i byen, far tager bil hjem, vi spiser natmad her.