Lørdag d. 10. September

Vi synger mange kanons i sang, efter skrivetimen staar jeg og ser ud ad vinduet, der for sender Gibber mig ind at skrive i frikvartere, da han har irettesat de andre der gjode det og turen kommer til mig ser jeg, for at skjule min latter, ked ud a´det, han faar medlidenhed med mig og begynder at trøste mig med at jeg er forfærtelig sød og artig, i frikvarteret efter bliver jeg kaldt op igen og han fortæller mig igen hvor sød jeg er. I engelsk faar jeg en daarlig karakter. Jeg skriver dagbog for den 7.8. og 9.

Jeg ortner mig godt og far, mor og jeg gaar i fuldt skrud op til Taarnbygaard. Vi faar en hjertelig modtagelse, til middagen, hvor jeg har overlæren til bors faar vi karting med rejer-hummer, schambinjong o.s.v., bagefter faar vi duesteg og til sidst fløderand, jeg drikker 1 glas porthvin, ved kaffen drikker jeg 1 glas dom og 1 glas cloc. Vi faar frugt. Jeg er ude i køkkenet at se en lille hvid mis. Lære Andersen er ogsaa paa besøg. Fru Christensen taber et fad. Vi følges med overlærens’ hjem. Ruth har været syg. Om eftermiddagen har jeg gjort stuehuset rent.

Leave a Reply