Mandag den 27. Februar 1939

Vi bestiller meget i gymnastik. I den 1. terminstime gaar alt godt for mig, jeg regner det meste af regnestykket og geometristykket, i II time laver jeg intet og aflevere opgaverne til [c G?]. Eri giver mig opgaverne til imorgen men jeg vil selv regne dem. I religionstimen læser vi ”Drenge i Verdenskrigen,” færdig, den er god. I tegnetimen maler vi og begynder paa en ny tegning, følges med Inger hjem, hun har faaet ny cykkel. Fie gør hovedrengøring. Er træt, det er koldt, dagbog og lektier. Gaar tur, møder Inger O der har været i St. Magleby at se paa ”katten af tønden slagning ”Cristensen Taarnbygaard møder jeg ogsaa, han indvitere mig ind. Er hos skomageren. I Socialdemokraten staar der at ”Nasipræsten i Taarnby holder offentlig møde i konfirmantstuen.”Er i bad og vasker haar. Læser i ”Landmansliv.” Mor faar forskellige vitaminpræperater fra apoteket efter Tages resept.  Sover ved 12 tiden og er træt. Schäffer ringer, han har faaet kort.

Leave a Reply