Lørdag den 11. Februar 1939

Er lidt hæs saa jeg kan ikke synge i sang. I skrivning begynder vi paa en ny bog, han er gal. Far [Faar] mg+ i engelsk. I haandgerning syr jeg skraastrimler og pyntestikninger. Følges med Inger hjem. Jeg ortner værelse, er hos skomageren og i Tatol [Total?] for mor, gaar en tur paa 1½ time, det er et dejlig blæset solskinsvejr. Cristensen Taarnbygaard faar en datter. Skriver dagbog. I denne uge har jeg omtrent gennemført min 3 ugers plan, dog ikke helt da vi har haft usædvanelig meget mad i huset. Far siger at jeg maa spise 3 appelsiner dagli. Jeg læser i Landmandsliv, der er lidt tung men god. Sover til middag, men er stadig meget træt saa jeg maa gaa meget tidligt i seng. Der er brev fra Kovnas, legationråd Waarsaas har faaet en datter. Vanner blomster. Vi har influensa. Brev fra Tage, hilsen til mig.

Leave a Reply