Fredag den 22. September 1939

Rosenholm siger knap tak for bogen, han er dog meget flink. Far har Krakow artiklen i Kr. D. De samvirkende menighedsplejers representanter er her ude, bl. Alfred Th. Jørgensen, far faar hans bibelhistorie og senere faar jeg den. Ved middagen taler vi om forretninger og det viser sig at far en gang har købt et dødsbo med 600 par sko, siden har han købt 450 par flipper, vi er ved at omkomme af grin. Er lud doven. Vi 3 keder os, Lundorf havde fødselsdag i Tirsdags, da vidste vi det ikke, men saa fortæller jeg mor, at det er i dag, vi gaa tur og er paa bukken efter kager. Gunner er her til ”fødselsdag,” men han gaar temmelig tidligt. Er længe nede paa drengenes værelse, Lundorf fortæller historier og vi er meget forgrinede.