Torsdag den 3. August

Nordmand Petersen kommer paa afskedsvisit, Nanna overrækker ham en æske [flødebier], vi faar frugt, chokolade og cigaretter, han kommer paa en morsom maade med en masse vittigheder. Nanna og jeg er med onkel ude at køre i aaben vogn, Nanna sover og vi hører musik, vi er ogsaa ude at trille og købe en masse til Elna og ungerne, faster giver os 5 kr. hver, jeg køber et kort som jeg sender hjem, er ogsaa hos frk. Ebsen, vi ligger i haven og tager solbad, bagefter tager vi koldt styrtebad. Et af røerne i radiatorsystemet springer, saa vi maa have en mand til hjelp. Westergaard er her paa lynvisit. Faster Signe skriver et brev hertil, Inger har købt et hus til [85000] kr men længere hende i brevet fremgaar det at Inger skal laane det af onkel. Vi faar is og frugt [+] som sædvanlig, faster [ordnere] regnskab.

Lørdag den 2. September 1939

Sover kun 3 timer. vi bestiller ikke noget af betydning paa skolen de laver rammer til mørkelægning o.s.v. Christensen og Lundorf flytter rigtig ind i deres værelser. Tage ringer farvel, far og jeg cykler ud til reden, vi hilser paa Nordman Andersen [?] og nogle officerer, Tages kahyt er vældig hyggelig, han har faaet gasmaske o.s.v.; Vi vinker farvel i ½ time og ser paa Niels Juhl. Mor og jeg er henne at købe hver et par Herzsko, folk hamstrer saa det er ganske utroligt, vi kan kun faa smaa mængder af sukker o.s.v. Jeg kører selv hjem gennem byen kl. 6, det har jeg aldrig prøvet før, jeg kører lidt bag Lundorf. Far er hysterisk ved middagsbordet. Jeg er meget forkølet. Vi sender afbud til at gaa i Apollonrevyen. Tyskerne besætter mange polske byer. Afslutter en længere epistel til Henny. Studenterne er inde at trykke rektor i næven, saa nu er de for rette akademiske borgere at regne og han siger det samme som han plejer.