Torsdag den 28. September 1939

Fristilen hedder ”Moderne Befordringsmidler”, jeg skriver 3 sider i et fint sprog, men har hvist mange kommafejl, har Christensens ordbog med igen. Vi faar genfortællingerne, mg-. I dansk bestiller vi inted, jeg dummer mig i latin. Far og Lundorf er ude ved blommerne, vi gaar en tur. Synger.

Leave a Reply