Onsdag d. 2. November

Jeg møder kl 8, vi har ekstraregning. Jeg tror ikke at jeg vil møde til alle de timer, jeg kan nemlig omtrent det hele. Jeg har 4 stk. mad med i skole, jeg spiser de 3 kl. 9 og det 4. 10. Jeg laver meget i gymnastiktimen, i naturhistorie sidder Inger, Inga og jeg paa sidste bor som sædvanlig. Jeg faar mg+ i et meget svært tyskstykke, jeg laver ikke sjov. I dansk aflevere vi en analyse stil, bliver ikke hørt i engelsk, i haandgerning syr vi belægning paa og saa paa dugen. Jeg tager hjem i mellemtimen, i dem skriver jeg regnestykker ind og læser leksier og spiser. Vi begynder skolekøkenet, det er morsomt, vi er alle i et vældig godt humør, først faar vi at vide hvor alt er, saa faar vi at vide, hvordan vi skal gøre rent, og saa bager vi pleskner og makroner, jeg bager kokusmakroner, derefter drikker vi te, og saa gø [gør] vi rent efter os. Jeg sykler sammen med Inger og Inga. Karin hjelper far, saa hun kan ikke naa at komme til it Kursus. Jeg læser leksier og ”Styrman Most”, mor er i dansk s. [Dansk Samling]

Leave a Reply