Søndag d. 27. November

Læser i ”Krønniker fra Garnisionsbyen,” staar saa op, ortner værelse og mig selv, skriver dagbog for ½ 24, 25. ½ 26. Jeg plukker blomster i haven, der er ikke mange, kun een skaal fuld, den bliver meget smuk. Tage og Gunnar kommer til middag, vi faar dejlig mad, schambiniongsuppe og tunge med grøntsager. Jeg er i kirke, der er omtrent 300. frk. Kristiansen er der. Efter guds tjenesten er Ellen Nielsen, Frank og Augnete, Karin og Peter Knudsen, han skal snart giftes, Duerlov er forflytted til Grækenland, Tyrkiet, Iran, Irok o.f. Der er en masse brød til kaffen. Vi har det forfærtelig hyggeligt. Vi læser avis. Efter aftensmaden tager Gunnar, Tage og Ellen afsted, Karin kommer igen og læser korektur. Jeg læser ”Krønniker fra Garnisionsbyen.” Far er gnaven, jeg gaar i seng inden kaffen, men kan ikke sove. Mor er forkølet og har hovedpine.

Leave a Reply