Søndag d. 27. November

Læser i ”Krønniker fra Garnisionsbyen,” staar saa op, ortner værelse og mig selv, skriver dagbog for ½ 24, 25. ½ 26. Jeg plukker blomster i haven, der er ikke mange, kun een skaal fuld, den bliver meget smuk. Tage og Gunnar kommer til middag, vi faar dejlig mad, schambiniongsuppe og tunge med grøntsager. Jeg er i kirke, der er omtrent 300. frk. Kristiansen er der. Efter guds tjenesten er Ellen Nielsen, Frank og Augnete, Karin og Peter Knudsen, han skal snart giftes, Duerlov er forflytted til Grækenland, Tyrkiet, Iran, Irok o.f. Der er en masse brød til kaffen. Vi har det forfærtelig hyggeligt. Vi læser avis. Efter aftensmaden tager Gunnar, Tage og Ellen afsted, Karin kommer igen og læser korektur. Jeg læser ”Krønniker fra Garnisionsbyen.” Far er gnaven, jeg gaar i seng inden kaffen, men kan ikke sove. Mor er forkølet og har hovedpine.

Tirsdag d. 13. December

Løber efter bøger til Rosenholm, puh, bliver hørt i historie, laver 2 slag ved Narva, ellers meget godt, faar ikke karakter, faar ug i geografi, vi har det vældig sjovt i tysk, hun er ikke gal. Er hjemme at indtage et mæktigt stykke sjokolade, kommer 5 min. forsent til tandlægen, det guldindlæg der er lavet til mig passer desværre ikke, et nyt maa laves, det er synd for ham. Jeg snakker med Eva, hun er ude at lufte hunden. Inger Bacher skriver for far.

Mor ligger i sengen.

Der er baade tysk, engelsk og svensk til i morgen, jeg læser det paa sengen. Far har Blæksprutten med hjem, jeg læser den på kryds og tvert, Kontorchef Duerlou ringer, derover er far meget glad. Tage bøger med til skolekammerater. Skriver dagbog for 11. 12. og 13. Dec. Tegner hesten fra Blæksprutten og meget andet. Hefte 6 udkommer. Seng kl 11½